[joi, 4 iulie] Omenirea, o rețea complexă

 

 

Imediat după apariția păcatului, lumea a început să se degradeze tot mai mult. Declanșată de gelozie, neînțelegere și mânie, prima crimă a fost între doi frați. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Cain despre păcatul lui, răspunsul său a fost ironic și retoric – „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Geneza 4:9) –, însă în întrebarea lui Dumnezeu exista răspunsul: „Da, cu siguranță, tu ești păzitorul fratelui tău.”

 

5. Ce se sugerează în următoarea afirmaţie? Ce ne spune despre relaţia cu ceilalţi oameni? 

 

Proverbele 22:2

”Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul, şi pe altul.” 

 

Cei pe care îi întâlnim sunt ființe create de Dumnezeu, făcute după chipul Lui și parte din rețeaua de relații care ne leagă pe toți în creațiunea lui Dumnezeu, așa divizată și distrusă cum este în prezent. „Noi toți suntem în legătură unii cu alții în țesătura rasei umane. Răul care lovește oricare parte a marii frățietăți umane aduce primejdia pentru toți.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 345. Fie că ne place sau nu, din cauza acestei legături comune, toți avem o responsabilitate dată de Dumnezeu față de El și față de ceilalți (Matei 22:37-39).

 

În Biblie se afirmă în mod repetat că Dumnezeu este Creatorul nostru. Acesta este unul dintre motivele pentru care ne aducem aminte de Sabat (Exodul 20:11) și ne închinăm lui Dumnezeu în vremea sfârșitului (Apocalipsa 14:7). Totodată, este motivul primordial pentru a ne îngriji de ceilalți și a ne ocupa de cei dezavantajați.

 

Cu toții suntem strânși laolaltă prin legătura originii noastre comune – Dumnezeu. „Cine asuprește pe sărac batjocorește pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorul său” (Proverbele 14:31). Oare ar putea fi mai clară această legătură?

 

Fiind Creatorul nostru, Dumnezeu are drepturi asupra vieții noastre; suntem datori să Îi aducem închinare, să-I slujim și să avem grijă de semenii noștri. Oricât de dificilă, de frustrantă sau supărătoare ar fi uneori această misiune, noi chiar suntem „păzitorii” fraților noștri.

 

De ce crezi că cerințele lui Dumnezeu, în calitatea Sa de Creator sunt o temă care apare atât de frecvent în Biblie? De ce este important acest lucru și cum ar trebui să influențeze modul în care ne purtăm cu ceilalți?