[marți, 2 iulie] Administratori ai planetei Pământ

 

 

Conform Bibliei, Edenul și Pământul nou creat erau locuri pline de bogății, create pentru ca viața să înflorească și, în special, pentru desfătarea omului. Dar Dumnezeu le-a dat primilor noștri părinți – și nouă, tuturor celor care am venit după ei – un rol în creațiunea Sa. Este evident – și nu doar din felul în care au fost creați – că Adam și Eva urmau să aibă un statut special în noua lume. Prima misiune a lui Adam a fost să le dea nume tuturor animalelor și păsărilor (Geneza 2:19). Apoi a primit un alt rol, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu: „Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: «Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ»” (Geneza 1:28).

 

3. Citește și compară Geneza 1:28 și 2:15. Cum ai caracteriza „fișa postului” pentru om într-o propoziţie sau două? 

 

”Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.””

 

”Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească.”

 

Prea adesea în istoria creștină, textul din Geneza 1:28 a fost folosit de unii ca permisiune de a exploata lumea naturală, chiar până la punctul de a o distruge. Este evident că lumea a fost creată pentru viața, binele și desfătarea omului. Dar omul are o răspundere față de pământ – în cuvintele din Geneza 2:15, a de „a-l lucra și a-l păzi”. Când vorbim despre administrare (isprăvnicie), primul nostru gând este la bani, dar prima poruncă din Biblie legată de aceasta este porunca de a îngriji pământul creat de Dumnezeu și încredințat nouă. Porunca dată lui Adam și Evei prevedea ca pământul să fie locuit de copiii lor și de generațiile viitoare. În planul inițial al lui Dumnezeu, lumea creată avea să continue să fie o sursă de viață, de bine și frumusețe pentru toate ființele, iar Adam și Eva aveau un rol major. Pământul încă este al Domnului (Psalmii 24:1) și noi suntem chemați să fim buni administratori a tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Iar într-o lume căzută, responsabilitatea noastră este și mai mare.

 

Ce înseamnă pentru tine să fii un administrator al pământului într-o lume căzută? Cum ar trebui să influențeze înțelegerea acestui lucru felul în care trăiești zi de zi?