[joi, 27 iunie] În zilele din urmă

 

 

Într-un anumit sens, noi, adventiştii, ne vedem în rolul lui Ioan Botezătorul. Vestitorul reformei şi al pocăinţei a căutat să pregătească astfel calea pentru prima venire a lui Isus; noi, ca biserică, trebuie să facem acelaşi lucru pentru a doua Sa venire.

 

8. Citește cu rugăciune următorul pasaj. Cum sintetizează aceste cuvinte mesajul nostru?

 

Luca 1:17 

”Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.””

 

Tatăl ceresc a întors inimile copiilor Săi către Sine, dar şi către cei de alături, prin crucea lui Hristos. Mesajul lui Ilie cheamă familiile să creadă această extraordinară veste bună (2 Corinteni 5:18-21; compară cu Efeseni 2:11-18) şi să se lase umplute de har, în timp ce Duhul Sfânt aduce rodul dragostei în inima lor.

 

Lumea are nevoie disperată de o demonstraţie în ce priveşte angajamentul durabil şi devotamentul neşovăielnic faţă de Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, familiile creştine pot oferi o astfel de mărturie. Totuşi să nu uităm că mesajul pe care îl avem de dus lumii este şi pentru noi. Până când principiile Evangheliei, de unitate, de dragoste şi de sacrificiu de sine, nu se manifestă între noi şi în special în familiile noastre, nu vom avea puterea de a le duce altora acest mesaj. Cele mai elocvente predici, cele mai logice prezentări biblice nu sunt de ajuns. Lumea are nevoie să vadă manifestate în viaţa noastră şi în viaţa familiei noastre pocăinţa, întoarcerea inimilor, dragostea şi consacrarea despre care predicăm. Aşa cum Ioan Botezătorul a avut o putere care a schimbat vieţi şi care i-a făcut predicarea eficientă, şi noi avem aceeaşi putere prin harul lui Dumnezeu, dar numai în măsura în care suntem dispuşi să colaborăm cu El.

 

Prin Isus, noi facem parte din familia cerească (Efeseni 3:15). Astfel, fie că avem o familie formată dintr-un singur membru sau una mare, noi suntem chemaţi să fim martori pentru Dumnezeul pe care declarăm că Îl slujim şi nimic nu poate face mărturia noastră mai eficientă decât a arăta lumii cum poate fi o familie, indiferent cât de mare sau de mică, prin puterea Evangheliei.

 

Ce poți face ca să le arăți celor apropiați (din familia ta sau din afara ei) că îi iubești și că îți pasă de ei?