[miercuri, 19 iunie] Viața de familie înseamnă părtășie

 

 

6. Notează incidenţa îndemnului de a urma sau a imita, în versetele următoare. Ce ne spune aceasta despre procesul de a deveni creștin și despre dezvoltarea spirituală?

 

1 Corinteni 4:16

”De aceea vă rog să călcaţi pe urmele mele.”

 

Efeseni 5:1

”Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.”

 

1 Tesaloniceni 1:6

”Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;”

 

Evrei 6:12; 13:7

”…aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele.”

”Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!”

 

3 Ioan 11

”Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.”

 

Noul Testament recunoaşte rolul urmării sau imitării unui model în procesul de învăţare. Oamenii tind să devină asemenea persoanelor sau lucrurilor pe care le privesc. Acest principiu se aplică relaţiilor, în general, şi familiei, în special – copiii îşi imită părinţii şi fraţii, soţul şi soţia se imită adesea unul pe celălalt. De aceea cuplurile şi familiile pot da o mărturie creştină altor cupluri sau familii.

 

Noi dăm mărturie din cămin când le dăm altora ocazia de a ne observa şi de a fi cumva părtaşi la experienţa familiei noastre. Mulţi nu au un exemplu bun pe care să-l urmeze. În căminul nostru ei pot să vadă cum spiritul lui Isus face o diferenţă. „Influenţa socială”, scria Ellen G. White, „este o putere minunată. O putem folosi, dacă dorim, ca pe un mijloc de a-i ajuta pe cei din jurul nostru.” – Divina vindecare, p. 354

 

Când un cuplu căsătorit invită alte cupluri la masă, la părtăşie, la studiu biblic sau la un program de dezvoltare maritală, vizitatorii văd un model. Amabilitatea, susţinerea, comunicarea, rezolvarea conflictelor şi adaptarea la deosebirile dintre membrii familiei dau mărturie despre o viaţă de familie trăită în Hristos.

 

7. La ce trebuie totuși să fim întotdeauna atenţi?

 

Ieremia 17:9

„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?”

 

Ioan 2:25

”Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuşi ştia ce este în om.”

 

Romani 3:23

”Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

 

Toate exemplele umane au defecte, de aceea mărturia căminului creştin nu înseamnă modelul perfecţiunii absolute. În Noul Testament suntem îndemnaţi să-i urmăm pe credincioşii care Îl urmează pe Hristos. Oamenii vor primi credinţa aşa cum o văd trăită în vieţile altor oameni supuşi greşelii ca şi ei.

 

Ce ai putea face pentru ca familia ta, căminul tău, să fie un model mai bun de mărturisire creștină?