[vineri, 17 mai] Un gând de încheiere

 

 

Unitatea – cea dintâi lucrare. „Cea dintâi lucrare a creştinilor este să fie uniţi în familie. …Cu cât membrii unei familii sunt mai uniţi în lucrarea lor în cămin, cu atât mai înălţătoare şi mai favorabilă va fi influenţa pe care tatăl şi mama, fiii şi fiicele o vor exercita în afara căminului.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 37

 

Secretul unităţii familiei. „Cauza neînţelegerilor şi a discordiei din familii şi din biserică este despărţirea de Hristos. A fi aproape de Hristos înseamnă a fi aproape unul de altul. Secretul adevăratei unităţi în biserică şi familie nu constă în diplomaţie, administrare sau efortul supraomenesc de a învinge greutăţile – deşi este nevoie şi de acestea –, ci în unirea cu Hristos.” – p. 179.

 

STUDIU SUPLIMENTAR: Ellen G. White, Căminul adventist, cap. „Un cerc sacru”, pp. 177–180; Mărturii pentru biserică, vol. 6, pp. 236–238.