[miercuri, 20 martie] Cele șapte capete ale fiarei

 

 

6. Pentru a înţelege ce sunt cele şapte capete este nevoie de o minte plină de înţelepciune. Despre ce înţelepciune este vorba aici? Cum o putem obţine?

 

Apocalipsa 17:9-11 

9 Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia. 10 Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme.11 Şi fiara, care era şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte şi merge la pierzare.”

 

Apocalipsa 13:18

”Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.”

 

Iacov 1:5 

”Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”

 

Unii traducători consideră că aici se face referire la cele şapte dealuri pe care este ridicată Roma şi traduc grecescul oroi („munţi”) prin „dealuri”. Sunt şi şapte împăraţi care sunt simbolizaţi prin cei şapte munţi. Însă munţii aceştia există succesiv, nu simultan şi nu simbolizează împăraţi ca persoane, fiindcă Apocalipsa nu se ocupă de indivizi, ci de sisteme.

În Biblie, munţii reprezintă adesea puteri mondiale sau imperii (Ieremia 51:25; Ezechiel 35:2,3). În profeţia biblică, „împăraţii” semnifică împărăţii (vezi Daniel 2:37-39; 7:17). Prin urmare, se pare că cei şapte munţi reprezintă şapte mari imperii succesive care au dominat lumea de-a lungul istoriei şi prin care Satana s-a opus lui Dumnezeu şi i-a făcut rău poporului Său.

Din perspectiva lui Ioan, cinci dintre aceste imperii au căzut, unul este şi celălalt n-a venit încă. Cele cinci care au căzut sunt marile împărăţii care au dominat în perioada Vechiului Testament şi care i-au făcut rău (uneori) poporului lui Dumnezeu: Egiptul, Asiria, Babilonul, Persia şi Grecia. Împărăţia a şasea este Imperiul Roman din timpul lui Ioan. Împărăţia a şaptea este fiara din Apocalipsa 13, biserica medievală condusă de papalitate, care a stăpânit peste poporul lui Dumnezeu şi i-a făcut rău. Ea urma să vină după moartea lui Ioan şi după căderea Imperiului Roman păgân.

Istoria confirmă profeţia aceasta, care a fost făcută cu mai multe secole înainte de evenimentele pe care le anunţa. Ioan află că fiara stacojie se află în etapa capului al optulea, deşi este din numărul celor şapte. Din care şapte? Din moment ce capetele apar succesiv în timp, capul al optulea este probabil succesorul celui de-al şaptelea care a primit rana de moarte. În etapa acestui al optulea cap o poartă fiara stacojie pe desfrânata Babilon. Astăzi ne aflăm în perioada vindecării rănii de moarte. Capul al optulea va intra în scenă chiar înainte de sfârşit şi va merge la pierzare