[Miercuri, 20 feb] Războiul împotriva rămăşiţei

5. Cu cine se războieşte Satana la sfârşitul timpului?

Apocalipsa 12:17
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Cuvântul „rămăşiţa” se referă la cei care Îi rămân credincioşi lui Dumnezeu atunci când majoritatea renunţă la credinţă (1 Împăraţi 19:18; Apocalipsa 2:24). La sfârşitul timpului, când cei mai mulţi locuitori ai pământului vor trece de partea lui Satana, vor exista oameni care Îi vor rămâne fideli lui Hristos şi asupra cărora Satana îşi va vărsa toată furia.

6. Care sunt cele două caracteristici ale rămăşiţei? Cum putem să ne dăm seama dacă facem parte sau nu din ea?

Apocalipsa 12:17
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Rămăşiţa de la sfârşitul timpului păzeşte poruncile lui Dumnezeu. Elementul-cheie al primelor patru porunci este închinarea. Întrebarea principală în criza finală va fi: „Cui să mă închin?” Oamenii, în majoritatea lor, vor alege să se închine chipului fiarei, dar va exista o rămăşiţă care se va închina Dumnezeului Creator (Apocalipsa 14:7), calitate spre care arată explicit porunca a patra. Din acest motiv, noi credem că porunca a patra va juca un rol esenţial în criza finală.

A doua caracteristică a rămăşiţei din timpul sfârşitului este faptul că ea ţine „mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 19:10), mărturie despre care ni se explică în acelaşi verset că este „duhul prorociei”. Pe timpul lui Ioan, expresia „duhul prorociei” însemna darul profeţiei. Expresia „mărturia lui Isus” se referă la faptul că Isus Îşi dă mărturia prin darul profeţiei, aşa cum a dat-o prin Ioan (Apocalipsa 1:2). Apocalipsa ne dezvăluie faptul că darul profeţiei va fi prezent la sfârşitul timpului în poporul lui Dumnezeu cu scopul de a-l ghida în acea perioadă dificilă când Satana va face tot posibilul ca să-l înşele şi să-l distrugă. Noi, adventiştii, am primit acest dar prin activitatea şi scrierile lui Ellen G. White.

Care consideri că sunt descoperirile cele mai importante pe care le-am primit prin „duhul prorociei”? Ce îndatoriri ne revin personal și colectiv în urma primirii acestui dar?

Post-ul Războiul împotriva rămăşiţei apare prima dată în Studiu Biblic.