[Miercuri, 30 ian] Ruperea peceţii a cincea

6. Ce evenimente sunt descrise în versetele următoare?

Apocalipsa 6:9,10
9. Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră.
10. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”

În Biblie, cuvântul „suflet” semnifică întreaga fiinţă umană (Geneza 2:7). Martirajul credincioşilor lui Dumnezeu este simbolizat aici prin sângele jertfit şi turnat la piciorul altarului de jertfă din sanctuarul pământesc (Exodul 29:12, Leviticul 4:7). Credincioşii lui Dumnezeu au suferit nedreptăţi şi au fost ucişi din cauza mărturiei lor despre Evanghelie. Ei strigă la Dumnezeu şi Îi cer să intervină şi să-i răzbune. Textele acestea vorbesc despre nedreptatea de pe pământ, nu despre starea omului în moarte.

7. Ce răspuns primesc martirii la rugămintea pe care I-o fac lui Dumnezeu?

Apocalipsa 6:11
Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.

Deuteronomul 32:43
Neamuri, cântaţi laudele poporului Lui! Căci Domnul răzbună sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi şi face ispăşire pentru ţara Lui, pentru poporul Lui.”

Psalmii 79:10
Pentru ce să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?” Să se ştie, înaintea ochilor noştri, printre neamuri că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi!

Sfinţii martirizaţi primesc haine albe, simbolul neprihănirii lui Hristos, fapt care duce la răzbunarea sau îndreptăţirea lor – darul Său pentru cei care acceptă harul Său (Apocalipsa 3:5;Apocalipsa 19:8). De notat că, în limba greacă, în Apocalipsa 6:11 nu apare cuvântul „numărul”. Deci nu este vorba despre un număr al sfinţilor martirizaţi care trebuie atins înainte de revenirea lui Hristos, ci despre desăvârşirea caracterului lor. Copiii lui Dumnezeu sunt făcuţi desăvârşiţi prin haina neprihănirii lui Hristos, nu prin meritele lor (Apocalipsa 7:9).

Sfinţii martirizaţi vor fi înviaţi şi răzbunaţi la a doua venire a lui Hristos, la începutul mileniului (Apocalipsa 20:4).

Pecetea a cincea corespunde în plan istoric cu Evul Mediu, când milioane de credincioşi au fost martirizaţi din cauza credinţei, dar trimite şi la experienţa poporului lui Dumnezeu din orice timp, din vremea lui Abel (Geneza 4:10) şi până la sfârşit, când Dumnezeu va răzbuna „sângele robilor Săi” (Apocalipsa 19:2).

Tu ai suferit din cauza nedreptății? Ce încurajare găsești în acest studiu?

Post-ul Ruperea peceţii a cincea apare prima dată în Studiu Biblic.