[Luni, 28 ian] Pecetea a doua şi pecetea a treia

2. Luând în considerare descrierea calului roşu şi a călăreţului, ce ni se spune aici cu privire la Evanghelie?

Apocalipsa 6:3,4
3. Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vino şi vezi.”
4. Şi s-a arătat un alt cal, un cal roşu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare.

Roşul este culoarea sângelui. Călăreţul primeşte o sabie mare şi puterea de a lua pacea de pe pământ.

Pecetea a doua prezintă consecinţele respingerii Evangheliei. Hristos duce lupta spirituală prin propovăduirea Evangheliei, dar forţele răului I se împotrivesc puternic. Inevitabil, apare persecuţia. Nu călăreţul este autorul uciderilor, însă consecinţa inevitabilă a răspândirii Evangheliei este persecuţia (vezi Matei 10:34).

3. Pe baza descrierii calului negru şi a călăreţului, la ce realitate legată de propovăduirea Evangheliei se face referire aici?

Apocalipsa 6:5,6
5. Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă.
6. Şi, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu! Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!”

Leviticul 26:26
Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor şi vi se va da pâinea cu cântarul; veţi mânca, dar nu vă veţi sătura.

Ezechiel 4:16
El mi-a mai zis: „Fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii la Ierusalim, aşa că vor mânca pâine cu cântarul şi cu necaz şi vor bea apă cu măsură şi cu groază.

Călăreţul de pe calul negru are în mână o cumpănă, un cântar pentru alimente. Se face un anunţ: „O măsură de grâu pentru un dinar! Trei măsuri de orz pentru un dinar!” (Apocalipsa 6:6). În zona aceea a lumii, cerealele, uleiul şi vinul erau considerate alimente de bază (Deuteronomul 11:14). Faptul că se vând cu cântarul denotă lipsă sau foamete mare (Leviticul 26:26; Ezechiel 4:16). Pe timpul lui Ioan, un dinar era salariul pe o zi (Matei 20:2), cu care se asigurau, în condiţii normale, cele necesare familiei într-o zi. Pe timp de foamete însă, preţurile creşteau enorm. În scena peceţii a treia, venitul de pe o zi reuşeşte să asigure hrana unui singur om. Pentru a hrăni o familie mică, salariul de pe o zi era dat pe trei măsuri de orz, hrana mai ieftină a săracului.

Scena peceţii a treia înfăţişează alte consecinţe ale respingerii Evangheliei. Considerând calul alb ca pe un simbol al propovăduirii Evangheliei, calul negru ar sugera absenţa ei. În Biblie, grâul simbolizează Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 8:11). Respingerea lui duce în mod inevitabil la foamete spirituală, situaţie profetizată de Amos (Amos 8:11-13).

Post-ul Pecetea a doua şi pecetea a treia apare prima dată în Studiu Biblic.