[Luni, 31 dec] Scopul cărții

Apocalipsa 1:1 ne spune și care este scopul cărții: să ne dezvăluie evenimentele viitoare, care aveau să se întâmple din momentul scrierii ei înainte. Cei familiarizați cu Apocalipsa știu că aceste evenimente – cele împlinite deja sau cele care urmau să se întâmple – ocupă cel mai mare spațiu. Prima jumătate (capitolele 1–11) tratează despre evenimentele petrecute între secolul I d.Hr. și timpul sfârșitului, iar a doua jumătate (capitolele 12–22), despre evenimentele premergătoare revenirii lui Hristos.

Scopul general al profețiilor biblice este să ne asigure că, indiferent ce ne rezervă viitorul, Dumnezeu deține controlul. Nici Apocalipsa nu face excepție. Ea ne dă asigurarea că Isus Hristos este cu poporul Său în tot decursul istoriei lumii și pe tot parcursul evenimentelor finale.

Prin urmare, profețiile din Apocalipsa au două scopuri practice: să ne învețe cum să trăim astăzi și să ne pregătească pentru viitor.

2. De ce nu ne sunt dezvăluite unele lucruri și cu ce scop ne sunt dezvăluite altele?

Deuteronomul 29:29
Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii acesteia.

Apocalipsa 22:7
„Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”

Profețiile despre timpul sfârșitului din Apocalipsa nu ne sunt date pentru a ne satisface curiozitatea cu privire la viitor, ci ne dezvăluie doar atât cât avem nevoie să știm. Și ne sunt date ca să ne conștientizeze de gravitatea lucrurilor care vor veni și de importanța dependenței de Dumnezeu și a ascultării de El.

De-a lungul secolelor, au existat multe speculații și chiar s-a făcut apel la senzațional în prezentarea evenimentelor sfârșitului. Prezicând sfârșitul imediat, unii au făcut avere escrocându-i pe credincioși, speriindu-i și făcându-i să doneze pentru „lucrare”. Și totuși sfârșitul nu a venit, iar oamenii au rămas decepționați și descurajați. Profeția, ca de altfel toate lucrurile bune pe care le-am primit de la Dumnezeu, poate fi exploatată și folosită greșit.

Ce indiciu găsim în Ioan 14:29 cu privire la scopul profeției?

Ioan 14:29
Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeţi.