[Vineri, 12 oct] Un gând de încheiere

„Domnul doreşte ca slujitorii Săi aleşi să înveţe cum să se unească într-un efort armonios. Unora ar putea să li se pară că deosebirea dintre darurile lor şi cele ale unui colaborator este prea mare pentru a le îngădui să se unească într-o lucrare armonioasă, dar, dacă îşi aduc aminte că există o varietate de mentalităţi care trebuie să fie abordate şi că unii vor respinge adevărul când este prezentat de un lucrător, dar îşi vor deschide inima faţă de adevărul lui Dumnezeu când este prezentat de un alt lucrător într-o manieră diferită, atunci se vor strădui să colaboreze în unitate. Toate talentele lor, oricât de diverse, pot fi sub controlul aceluiaşi Duh Sfânt. În fiecare cuvânt şi în fiecare faptă se vor da pe faţă bunătatea şi iubirea şi, când fiecare lucrător îşi va ocupa cu credincioşie locul rânduit, rugăciunea lui Hristos pentru unitatea urmaşilor Săi va primi răspuns, iar lumea va şti că ei sunt ucenicii Săi.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, ed. 2004, p. 359

Post-ul Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.