[Sâmbătă 22.09] Călătoria la Roma

 „Nu te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.” Faptele apostolilor 27:24

Pavel îşi dorea de multă vreme să ajungă la Roma, însă arestarea sa în Ierusalim încurcase lucrurile. Cedase presiunilor conducătorilor bisericii din Ierusalim de a dovedi că respecta legea şi ajunsese să petreacă în arestul autorităţilor romane aproape cinci ani, dacă luăm în calcul şi timpul petrecut în călătoria pe mare până în Italia. Astfel, planurile lui misionare fuseseră date complet peste cap.

Cu toate acestea, Isus Însuşi i-a promis că până la urmă avea să dea mărturie despre El în Roma (Faptele 23:11). Dacă se întâmplă să greşim, Dumnezeu ne acordă o nouă şansă, dar nu ne fereşte întotdeauna de consecinţele faptelor noastre. Pavel a reuşit să ajungă la Roma, însă nu există nicio dovadă în Biblie că ar fi ajuns şi în Spania, aşa cum sperase (Romani 15:24). El a fost eliberat după prima întemniţare romană, dar a fost arestat după aceea din nou şi a murit ca martir (2 Timotei 4:6-8) în anul 67 d.Hr., în timpul lui Nero.

Da, Pavel a ajuns la Roma şi, în răstimpul petrecut în arest pentru a fi judecat înaintea cezarului, a propovăduit Evanghelia, în ciuda lanţurilor (Efeseni 6:20; Filipeni 1:13) şi fără vreo piedică, înaintea oricui venea la el (Faptele 28:30,31), inclusiv în faţa unor oameni importanţi din casa cezarului (Filipeni 4:22).

29 septembrie – Ziua Administrării creștine a vieții

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Ioan 2 – Iuda 1

  1. Care este consecința firească pentru oricine Îl tăgăduiește pe Fiul?
  2. Ce rugăminte i-a adresat apostolul „alesei doamne”?
  3. Despre cine mărturiseau toți bine?
  4. Ce fel de oameni sunt cei care nesocotesc stăpânirea și batjocoresc ce nu cunosc?

Istoria mântuirii, cap. 31

  1. Cum au petrecut ucenicii și mama lui Isus noaptea care a urmat după înălțarea Sa la cer?

Post-ul Călătoria la Roma apare prima dată în Studiu Biblic.