[Joi] Viii şi morţii

Înainte să-l cheme afară din mormânt pe prietenul Său Lazăr, Isus a rostit următoarele cuvinte: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11:25). Şi, în loc să le ceară celor prezenţi să-L creadă pe cuvânt, l-a înviat pe Lazăr, care, fiind mort de patru zile, mirosea greu (vers. 39).

7. Ce se va întâmpla la a doua venire cu cei care au murit în Hristos?

Romani 6:5
În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

1 Tesaloniceni 4:16
Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

1 Corinteni 15:42-44,53-55
42. Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire;
43. este semănat în ocară şi înviază în slavă; este semănat în neputinţă şi înviază în putere.
44. Este semănat trup firesc şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.

53. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
54. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”

Şi cei care cred în Isus mor. Dar, potrivit cuvintelor Domnului, chiar dacă mor, vor trăi din nou. Aceasta înseamnă învierea morţilor. Acesta este motivul pentru care ne-am legat toate speranţele de a doua Sa venire.

Marea speranţă a revenirii lui Hristos este că experienţa învierii Sale din morţi va fi şi experienţa urmaşilor Săi credincioşi din toate secolele. Învierea Sa este garanţia învierii lor.

8. Ce se va întâmpla cu oamenii care vor fi în viaţă?

Filipeni 3:21
El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

1 Tesaloniceni 4:17
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Corpul celor credincioşi care vor fi în viaţă atunci va fi transformat în mod supranatural în corp nedegradabil, de acelaşi fel cu corpul pe care îl vor primi cei înviaţi din morţi. „Drepţii care sunt în viaţă vor fi transformaţi «într-o clipă, într-o clipeală din ochi». La glasul lui Dumnezeu, au primit un corp nou. Acum sunt făcuţi nemuritori şi, împreună cu sfinţii înviaţi, sunt ridicaţi pentru a-L întâlni pe Domnul lor în atmosfera planetei Pământ.” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 530)

Ce lucruri din lumea aceasta sunt extrem de importante pentru tine? Pentru care dintre ele ai fi dispus să renunţi la viaţa veşnică?

Post-ul Viii şi morţii apare prima dată în Studiu Biblic.