[Duminică] Ziua Domnului

De obicei, asociem învăţătura despre a doua venire a lui Isus cu Noul Testament, dar lucrul acesta nu este drept. Este adevărat că abia după prima venire a lui Isus, după moartea, învierea şi înălţarea Sa am primit o descoperire mai amplă a acestui adevăr. Însă, la fel ca în cazul altor învăţături din Noul Testament, Vechiul Testament face aluzie la acest adevăr esenţial. Scriitorii Noului Testament nu ne-au adus la cunoştinţă un adevăr nou, ci ne-au oferit detalii despre un adevăr deja existent în Scriptură. Fiindcă abia după răstignirea şi învierea Mântuitorului putem înţelege şi aprecia la adevărata valoare a doua Sa venire.

1. Ce ne învaţă textele următoare despre a doua venire a lui Isus?

Isaia 13:6,9
Gemeţi, căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!
Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el.

Zaharia 14:9
Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume.

Daniel 12:1
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

„Ziua Domnului” va fi o zi de distrugere, de întristare şi de chin pentru cei pierduţi. Va fi însă o zi de eliberare pentru toţi cei din poporul lui Dumnezeu, pentru „oricine va fi găsit scris în carte” (vezi şi Filipeni 4:3; Apocalipsa 3:5; 13:8). Tema aceasta, a zilei Domnului ca timp de judecată pentru cei răi şi ca timp de salvare şi de răsplătire a celor credincioşi, este abordată şi în Vechiul Testament. Din el aflăm că unii vor suferi atunci „mânia aprinsă a Domnului”, dar toţi cei smeriţi, care împlinesc poruncile Domnului vor fi „cruţaţi în ziua mâniei Domnului” (Ţefania 2:1-3).

2. Ce se spune în Matei 24:30,31 că se va întâmpla la a doua venire a lui Isus cu cele două mari categorii de oameni – cei pierduţi şi cei mântuiţi?

Matei 24:30,31
30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.
31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Pe măsură ce se vor derula evenimentele finale, va deveni tot mai clar de partea cui suntem. Ce decizii poţi şi trebuie să iei acum ca să te găseşti atunci în categoria oamenilor mântuiţi?

Post-ul Ziua Domnului apare prima dată în Studiu Biblic.