[Sâmbătă] Revenirea Domnului nostru Isus Hristos

 Căci , cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. Matei 24:27

Numele „adventist de ziua a şaptea” exprimă două învăţături biblice fundamentale: cuvântul „adventist” face referire la a doua venire a lui Isus, când toate făgăduinţele din Scriptură, inclusiv cea despre viaţa veşnică, îşi vor găsi împlinirea; iar expresia „de ziua a şaptea” se referă la Sabat, memorialul săptămânal al creării vieţii pe pământ.

Crearea lumii noastre (începutul) are legătură cu a doua venire a lui Isus (sfârşitul, sfârşitul existenţei păcatului), chiar dacă cele două evenimente sunt situate la mare distanţă în timp. Dumnezeul care va reveni şi, „într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă” (1 Corinteni 15:52), ne va transforma este Dumnezeul care ne-a creat (Ioan 1:1-3).

Săptămâna aceasta vom discuta despre sfârşitul ultimelor evenimente ale istoriei: a doua venire a Domnului Isus.

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Corinteni 8-14

  1. De unde știm că ceilalți apostoli și frații Domnului erau căsătoriți?
  2. Ce obicei spune Pavel că nu aveau bisericile lui Dumnezeu?
  3. Conform celor scrise de Pavel corintenilor, care era cauza bolii, a neputinței și a somnolenței din biserică?
  4. În ce situație ar putea crede cei necredincioși că cei din biserică sunt nebuni?

Istoria mântuirii, cap. 18

  1. În ce condiții nu ar fi avut nevoie omul de ritualul circumciziunii?