[Miercuri] Mijlocitorul nostru

Păcatul a creat între noi şi Dumnezeu o prăpastie înfricoşătoare, dar Hristos, prin sacrificiul Său, ne-a adus înapoi la Dumnezeu şi ne-a dat posibilitatea de a avea acces permanent la El (Efeseni 2:18 şi 1 Petru 3:18).

7. Ce a făcut Domnul Isus pentru noi?

Evrei 6:19,20
19. Pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului,
20. unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”.

Evrei 9:24
Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

Isus este înainte-mergătorul nostru, pentru că a intrat în sanctuarul ceresc în calitate de Reprezentant al nostru, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, prezentând răscumpărarea veşnică pe care a câștigat-o pentru noi.

Da, când L-am primit pe Isus, am primit iertare pentru păcatele noastre şi am stat înaintea lui Dumnezeu iertaţi şi curăţiţi. Dar, chiar şi după ce am devenit creştini, ni se mai întâmplă să păcătuim, cu toate că avem atâtea făgăduinţe frumoase despre biruinţa asupra păcatului. Isus mijloceşte în cer ca Mare-Preot al nostru tocmai pentru aceste situaţii. El îl reprezintă pe păcătosul pocăit înaintea Tatălui, dar nu poate prezenta meritele noastre (pentru nu avem niciunul), ci meritele Sale: „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).

Orice creştin născut din nou este conştient de nevoia sa continuă după harul şi îndurarea lui Hristos. Cine dintre noi, cei care avem o viaţă nouă în Isus şi care am cunoscut atâtea schimbări în bine, nu-şi dă seama de nevoia permanentă de iertare şi curăţire? De ce preţuim noi atât de mult adevărul că Hristos este Marele nostru Preot în cer?