[marți] Încrederea

5. Ce sfat primim în Proverbele 3:5?

Proverbele 3:5
Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Textul din Proverbele 3:5 ar trebui să fie deviza noastră. Dar şi în acest caz e mai uşor de spus decât de făcut. De câte ori nu ni se întâmplă ca, teoretic, să ne încredem în Dumnezeu şi în dragostea şi grija Sa pentru noi, dar să ne îmbolnăvim de îngrijorare din cauza unor lucruri cu care ne confruntăm! Uneori, viitorul poate părea foarte înfricoşător, cel puţin în mintea noastră.

Cum să învăţăm atunci să ne încredem în Dumnezeu? Mergând înainte prin credinţă şi ascultând de Domnul în tot ce facem. Încrederea este o atitudine a minţii; ea nu se diminuează prin exercitare, ci sporeşte. Un mod de a ne-o manifesta este administrarea cu credincioşie a bunurilor lui Dumnezeu. Ea constituie fundamentul şi forţa motrice pentru un adevărat creştin şi devine vizibilă în fapte.

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta.” Cuvântul „inimă” are întotdeauna sens figurat în Scriptură şi se referă la interiorul nostru, locul unde se iau hotărârile, la caracterul nostru, motivele, intenţiile, fiinţa noastră întreagă.

Este mai uşor să ne încredem în Dumnezeu când este vorba de lucrurile asupra cărora nu avem control, deci nici alternativă. Însă este mai greu să ne încredem în El pentru lucruri pe care le putem controla şi când suntem puşi în faţa mai multor opţiuni.

Apostolii sunt un exemplu de încredere în Dumnezeu din toată inima. „Deşi au fost la fel de slabi şi de neajutoraţi ca orice alt slujitor care este angajat în lucrarea lui Dumnezeu, ei şi-au pus toată încrederea în Domnul. Bogăţia lor a fost cultura minţii şi a sufletului şi oricine Îl va face pe Dumnezeu cel dintâi, cel de pe urmă şi totul în toate poate avea această bogăţie.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, ed. 2004, pp. 17–18

Este adevărat că este mai uşor să te încrezi în Dumnezeu în lucrurile pe care nu le poţi controla. Reuşeşti să te încrezi în El şi în lucrurile asupra cărora ai control? Ce poţi face concret?