[marți] Timp folosit sau irosit?

Poţi opri în loc ceasul, dar nu şi timpul. Timpul nu aşteaptă; el merge înainte, chiar şi atunci când noi stăm şi nu facem nimic.

3. Ce ne spun textele următoare despre valoarea timpului şi despre viaţa noastră pe acest pământ?

Iov 8:9
Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.

Psalmii 39:4,5
4. „Doamne, spune-mi care este sfârşitul vieţii mele, care este măsura zilelor mele, ca să ştiu cât de trecător sunt.”
5. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta.

Psalmii 90:10,12
10. Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm.
12. Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

Eclesiastul 3:6-8
6. căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei; păstrarea îşi are vremea ei, şi lepădarea îşi are vremea ei;
7. ruptul îşi are vremea lui, şi cusutul îşi are vremea lui; tăcerea îşi are vremea ei, şi vorbirea îşi are vremea ei;
8. iubitul îşi are vremea lui, şi urâtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei.

Iacov 4:14
şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.

Timpul este limitat şi irepetabil, şi creştinii trebuie să-l gestioneze bine. Trebuie să ne deprindem să-l folosim înţelept, concentrându-ne atenţia pe lucrurile care contează în viaţa aceasta şi în cea viitoare. Să-l gestionăm ţinând cont de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu că este important şi de realitatea că timpul, odată trecut, nu se mai întoarce. Dacă pierdem bani, s-ar putea să-i recuperăm, înmulţiţi chiar. Însă, dacă pierdem timp, este pierdut pentru totdeauna. Este mai uşor să pui la loc în coajă un ou decât să aduci înapoi o clipă din trecut. Timpul este unul dintre cele mai preţioase bunuri pe care le-am primit de la Dumnezeu. De aceea trebuie să ne formăm obiceiul de a fructifica la maximum fiecare moment din viaţă! „Timpul nostru Îi aparţine lui Dumnezeu. Fiecare clipă este a Sa, iar noi avem obligaţia solemnă de a o folosi spre slava Lui. Cu privire la niciun alt talant pe care ni l-a încredinţat, Dumnezeu nu va cere o socoteală mai strictă decât cu privire la timpul nostru. Valoarea timpului este mai presus de orice evaluare. Domnul Hristos a considerat fiecare clipă ca fiind preţioasă şi aşa ar trebui să o considerăm şi noi. Viaţa este prea scurtă pentru a fi risipită fără rost. Nu avem decât câteva zile de probă, în care trebuie să ne pregătim pentru veşnicie. Nu avem niciun timp de pierdut, niciun timp pe care să-l dedicăm plăcerii egoiste, niciun timp pentru a ne îngădui să păcătuim.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 255

Ce sfat ne dă Pavel în Efeseni 5:15,16 şi cum îl putem aplica noi?

Efeseni 5:15,16
15. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.
16. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.