[duminică] Mai întâi, Dumnezeu!

Cu toţii avem obiceiuri. Dar ce fel de obiceiuri avem? Bune ori rele? Dintre toate obiceiurile pe care ar trebui să le aibă un creştin, cel mai important este obiceiul de a-L căuta pe Dumnezeu mai înainte de orice.

„În fiecare dimineaţă, consacraţi întreaga voastră fiinţă, sufletul, trupul şi spiritul, lui Dumnezeu. Deprindeţi obiceiul de a petrece timp în meditaţie şi încredeţi-vă din ce în ce mai mult în Mântuitorul vostru.” – Ellen G. White, Minte, caracter, personalitate, ed. 2015, p. 25. Este o deprindere pe care ar trebui să o aibă oricine vrea să intre pe poarta strâmtă „care duce la viaţă” (Matei 7:14).

Dumnezeu a spus: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:3). Iar Isus ne-a îndemnat să căutăm „mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui” (Matei 6:33). De asemenea, Domnul spune: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima” (Ieremia 29:13).

1. Ce înseamnă să-L căutăm mai întâi pe Dumnezeu?

Matei 22:37,38
37. Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
38. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.

Coloseni 3:23
Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

Isus L-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Lucrul aceasta se poate observa încă de când a mers prima dată la Ierusalim, la doisprezece ani. Când Maria L-a găsit în Templu şi L-a certat, El a răspuns: „Trebuie să fiu în casa tatălui Meu” (Luca 2:49).

De-a lungul vieţii, Isus a tânjit după comuniunea cu Tatăl Său, după cum vedem din obiceiul Său de a Se ruga. Ucenicii nu puteau înţelege de ce Se ruga atât. Nici chiar toate puterile întunericului nu-L puteau despărţi de Tatăl, pentru că Îşi formase obiceiul de a rămâne în contact permanent cu El.

Noi putem urma exemplul Său dacă luăm decizia de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul şi cu tot cugetul. Ne putem forma obiceiul de a-L căuta mai întâi pe Dumnezeu rugându-ne, studiind Cuvântul Său şi căutând să imităm caracterul lui Isus în tot ce facem. Şi există oare deprindere mai importantă pentru un creştin?

Ocupă într-adevăr Dumnezeu primul loc în viaţa mea? De unde ştiu?