[Sâmbătă d. am.] Creștinul și datoriile financiare

7 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.
8 Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. Romani 13:7,8

Poate că reuşeşti câteodată să găseşti un om dispus să-ţi împrumute bani. Şi poate că te împrumută ca să te ajute să ieşi din strâmtorare. Însă, în general, cei care dau cu împrumut urmăresc binele propriu – vei da înapoi o sumă mai mare.

Ar trebui să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a evita datoriile. Sigur că, în anumite cazuri, ca de exemplu atunci când achiziţionăm o casă sau o maşină, când construim o biserică sau când dorim să obţinem o educaţie, este necesar să împrumutăm bani. Dar chiar şi atunci trebuie să fim cât mai înţelepţi posibil şi să urmărim să ieşim din datorii cât mai curând cu putinţă.

Avem nevoie de prudenţă. Cheltuirea banilor pe care nu-i avem este un mod al lui Satana de a ne produce încurcături şi a ne abate atenţia de la cele veşnice. „Atâta vreme cât aceste trăsături [lăcomia şi dragostea pentru comorile pământeşti] domnesc, mântuirea şi harul vor sta deoparte.” – Ellen G. White, Scrieri timpurii, ed. 2015, p. 293

10-17 martie – Săptămâna de Rugăciune a tineretului
17 martie – Sabatul misiunii pentru tineret (colectă)

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Marcu 8–14

  1. Către ce destinație se îndreptau Domnul Isus și ucenicii, după ce a fost vindecat orbul din Betsaida?
  2. În ce împrejurare a intenționat Isus ca nimeni să nu știe că trece pe acolo?
  3. Cui i-a spus Isus că el „nu este departe de Împărăția lui Dumnezeu”?
  4. Ce I-au făcut unii lui Isus după ce a fost osândit la moarte de Sinedriu?

Istoria mântuirii, capitolul 3

  1. Ce efect a avut asupra lui Satana auzirea cântecelor intonate de Adam și Eva, împreună cu îngerii?