[Luni] Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului

Noi credem că Isus a fost pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om. Datorită acestei îmbinări a divinului cu umanul, El are o perspectivă unică asupra lucrurilor care sunt importante pe pământ şi pentru veşnicie. Faptul că noi nu putem înţelege cum este posibil ca El să aibă o natură divino-umană nu desfiinţează acest adevăr, după cum faptul că nu înţelegem aerodinamica nu împiedică un avion să zboare.

Unul dintre motivele pentru care a venit Isus în lumea noastră a fost ca să arate cât de iubitor este Dumnezeu, cât este de preocupat de noi şi cât de mult ne poartă de grijă. El a venit să ne descopere adevăratul caracter al Tatălui ceresc, care nu este nicidecum o divinitate distantă şi nepăsătoare, cum cred unii.

Satana însă s-a străduit să-i despartă pe oameni de Dumnezeu. A încercat să-L prezinte pe Dumnezeu ca fiind nepăsător. El face tot ce-i stă în putinţă şi prin toate mijloacele posibile ca să ne împiedice să cunoaştem realitatea bunătăţii şi a harului lui Dumnezeu. O metodă la care recurge pentru a ne opri este preocuparea exagerată pentru lucrurile materiale.

2. Ce aflăm din relatarea următoare despre modul în care iubirea pentru lucrurile materiale ne ţine departe de Domnul?

Matei 19:16-22
16. Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”
17. El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
18. „Care?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
20. Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”
21. „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.

Imaginează-ţi scena în care Isus Însuşi, Dumnezeu întrupat, îi vorbeşte acestui tânăr vădit conştient că se afla în faţa unei persoane speciale. Care a fost totuşi reacţia tânărului bogat? El a permis ca multele lui avuţii, iubirea pentru lucrurile materiale să-l separe de Dumnezeu. Era atât de orbit de iubirea de lume şi de lucruri materiale, încât, deşi s-a întristat, tristeţea nu i-a mai fost de ajuns ca să ia decizia cea bună. El era obişnuit să aibă totul, nu să renunţe. Spre deosebire de Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut Fiul omului.

Ce putem face pentru a ne raporta corect la lucrurile din lumea aceasta, fie că suntem bogaţi, fie că suntem săraci?