[Marți] Niciun prilej de cădere

6. Citește Romani 14:15-23 (vezi și 1 Corinteni 8:12,13). Rezumă esenţa cuvintelor lui Pavel. Ce principiu din pasajul acesta putem aplica în toate domeniile vieţii noastre?

Romani 14:15-23
15. Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos!
16. Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău.
17. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
18. Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.
19. Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră.
20. Să nu nimiceşti, pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuşi, a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău.
21. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.
22. Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine.
23. Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din încredinţare e păcat.

1 Corinteni 8:12,13
12. Dacă păcătuiţi astfel împotriva fraţilor şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos.
13. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.

În Romani 14:17-20, Pavel aşază diferitele aspecte ale creştinismului acolo unde le este locul. Alimentaţia este importantă, dar creştinii nu ar trebui să se certe cu privire la decizia unora de a mânca mai degrabă vegetale decât carnea care putea proveni de la animalele jertfite idolilor. În loc de aceasta, preocuparea lor ar trebui să fie neprihănirea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt. Cum să aplicăm ideea aceasta la discuţiile despre alimentaţie din biserica noastră de astăzi? Sigur că mesajul despre sănătate şi în special cel legat de alimentaţie este o binecuvântare pentru noi, dar nu trebuie să le impunem altora standardele noastre.

7. În Romani 14:22, după îndemnul de a-i lăsa pe oameni să facă ce le dictează conștiinţa, Pavel adaugă o remarcă foarte interesantă: „Ferice de omul care nu se condamnă din cauza a ceea ce el consideră ca fiind bun!” (NTR) Ce avertisment ne dă el? Cum echilibrează aceasta cele spuse de el mai înainte?

Romani 14:22
Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine.

Ai auzit vreodată pe cineva spunând: „Nu este treaba nimănui ce mănânc eu, cu ce mă îmbrac sau cum mă distrez”? Chiar nu este? Nimeni nu trăieşte izolat. Faptele, cuvintele şi chiar alimentaţia noastră pot să-i influenţeze pe alţii fie în bine, fie în rău. Nu este greu să ne dăm seama de acest lucru. O persoană care te admiră şi te vede făcând ceva „greşit” va fi tentată să facă la fel ca urmare a exemplului tău. Ne înşelăm dacă credem că nu este aşa. Argumentul că nu ai pus-o tu să facă lucrul respectiv nu-şi are rostul. Noi suntem creştini şi avem o responsabilitate unii faţă de alţii, iar dacă exemplul nostru poate să ducă pe cineva în eroare, suntem vinovaţi.

Ce fel de exemplu dai tu? Te-ai simţi bine ca alţii, îndeosebi tinerii sau noii credincioşi, să-ţi urmeze exemplul în toate domeniile? Ce îţi spune răspunsul acesta despre tine?