Arhive zilnicedecembrie 26, 2017

Onoarea lui Dumnezeu- devoțional marți

„Pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului” Romani 

[Marți] Niciun prilej de cădere

6. Citește Romani 14:15-23 (vezi și 1 Corinteni 8:12,13). Rezumă esenţa cuvintelor lui Pavel. Ce principiu din pasajul acesta putem