[Miercuri] Să vă iubiţi unii pe alţii!

4. Ce vrea să spună Pavel în Romani 13:8? Dacă îi iubim pe alţii, înseamnă că nu mai avem obligaţia de a asculta de Legea lui Dumnezeu?

Romani 13:8
Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.

La fel ca Isus în Predica de pe Munte, Pavel amplifică aici cerinţele Legii, arătând că dragostea trebuie să fie forţa motivatoare a tuturor acţiunilor noastre. Întrucât Legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu care este dragoste, a iubi înseamnă a împlini Legea. Totuşi Pavel nu înlocuieşte cerinţele detaliate cu precizie în Lege cu vreun standard nedefinit al dragostei, aşa cum afirmă unii creştini. Legea morală încă este obligatorie, deoarece ea arată păcatul – şi cine poate să nege realitatea păcatului? Iar Legea poate fi respectată cu adevărat doar când există iubire. Să nu uităm că unii dintre cei care L-au răstignit pe Hristos au fugit apoi acasă, ca să nu calce Sabatul!

5. Ce porunci a citat Pavel pentru a ilustra principiul iubirii în păzirea Legii? De ce tocmai aceste exemple? Romani 13:9,10

Romani 13:9,10
9. De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
10. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

Este interesant de remarcat că Pavel nu introduce aici dragostea ca factor nou. El arată că principiul iubirii a făcut parte integrantă din sistemul Vechiului Testament, citând Leviticul 19:18: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” El apelează tot la Vechiul Testament pentru a susţine Evanghelia pe care o propovăduia. Unii susţin că Pavel ar fi afirmat că doar cele câteva porunci menţionate aici ar mai fi valabile. Atunci creştinul este liber să-şi necinstească părinţii, să se închine la idoli şi să aibă alţi dumnezei în afară de Domnul? Sigur că nu!

Să analizăm puţin contextul. Tema abordată de Pavel aici este relaţia cu semenii şi, de aceea, menţionează poruncile care vizează aceste relaţii. Nu avem motive să luăm afirmaţiile sale ca argument că restul Legii ar fi fost desfiinţat (vezi şi Faptele 15:20; 1 Tesaloniceni 1:9; 1 Ioan 5:21). Mai mult decât atât, aşa cum evidenţiază scriitorii Noului Testament, când ne iubim unii pe alţii, dovedim că Îl iubim pe Dumnezeu (Matei 25:40; 1 Ioan 4:20,21).

Gândeşte-te la relaţia ta cu Dumnezeu şi la măsura în care dovedeşti, în modul cum îi tratezi pe ceilalţi, că ai o relaţie cu El. Cât de important este factorul „dragoste” în relaţia cu semenii? Cum poţi învăţa să-i iubeşti aşa cum te iubeşte Dumnezeu pe tine? Ce te împiedică să-i iubeşti?