[Sâmbătă] Biruirea păcatului

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. Romani 6:14

Dacă faptele nu pot să ne mântuiască, de ce să ne mai preocupăm de ele? De ce să nu continuăm pur şi simplu să păcătuim?

Capitolul 6 conţine răspunsul lui Pavel la această întrebare importantă. El tratează aici despre „sfinţire”, procesul prin care biruim păcatul şi reflectăm tot mai mult caracterul lui Hristos. Cuvântul sfinţire, ca atare, apare doar de două ori în Romani. Cuvântul grecesc pentru sfinţire, hagiasmos, apare în Romani 6:19,22.

Înseamnă aceasta că Pavel are puţine de spus cu privire la acest subiect? Nicidecum.

În Biblie, „a sfinţi” înseamnă „a dedica”, de regulă, lui Dumnezeu. Sfinţirea apare frecvent ca acţiune trecută şi încheiată. De exemplu, „împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Faptele 20:32) – „cei sfinţiţi”, în acest sens, sunt cei dedicaţi lui Dumnezeu.

Sensul acesta biblic al sfinţirii nu neagă totuşi în niciun fel doctrina sfinţirii, faptul că sfinţirea este o lucrare de o viaţă. Biblia susţine ferm doctrina aceasta, dar, în general, foloseşte alţi termeni pentru a o descrie.

Săptămâna aceasta, vom studia o altă faţetă a mântuirii prin credinţă, una uşor de denaturat: făgăduinţele biruinţei asupra păcatului în viaţa celui mântuit prin Isus.

 

18 noiembrie – Dar pentru Centrul Media Adventist din România (colectă)

 

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând secțiunea Vești Misionare.

 

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ezechiel 44 – Daniel 2

  1. Ce moşie a spus Domnul că aveau să primească leviţii?
  2. Cine trebuia să intre şi să iasă pe aceeaşi poartă la templu şi cine trebuia să intre pe o poartă şi să iasă pe alta?
  3. Cum avea să se numească cetatea din viziunea lui Ezechiel?
  4. Ce poziţie oficială a primit Daniel, ca urmare a interpretării visului lui Nebucadneţar?

Profeţi şi regi, capitolul 46

  1. Ce ar face creştinii dacă ar şti de câte ori Domnul le-a rânduit calea, pentru ca planurile vrăjmaşului cu privire la ei să nu se împlinească?