[Sâmbătă] Îndreptățirea prin credință

Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. Romani 3:28

În studiul acesta, ajungem la tema fundamentală a Epistolei către Romani: îndreptăţirea prin credinţă – marele adevăr care, mai mult decât oricare altul, a declanşat Reforma Protestantă. Şi, în ciuda aparenţelor, Roma nu și-a schimbat cu nimic concepţia despre acest subiect pe care o avea în 1520, când papa Leon al X-lea a emis bula papală de condamnare a lui Luther şi a învăţăturilor lui. Luther a ars o copie a bulei pentru că, dacă există vreo învăţătură de la care nu trebuie să se facă rabat niciodată, atunci aceea este învăţătura despre îndreptăţirea prin credinţă.

Expresia este preluată din justiţie. Să ne imaginăm că un răufăcător este adus înaintea unui judecător şi este condamnat la moarte pentru faptele lui. Totuşi apare un înlocuitor şi ia asupra lui vina, eliberându-l pe răufăcător. Prin acceptarea înlocuitorului, răufăcătorul stă acum înaintea judecătorului nu numai eliberat de toată vina lui, ci şi considerat ca şi când nu ar fi săvârşit niciodată faptele pentru care a fost condamnat, este repus în drepturi, „îndreptăţit”, socotit „drept”, nevinovat, reabilitat. Aceasta deoarece înlocuitorul – cel cu cazier curat – îi oferă răufăcătorului iertat meritul lui de a fi respectat legea în mod desăvârşit.

În planul de mântuire, fiecare dintre noi este răufăcătorul. Isus este Înlocuitorul care Se prezintă în sala de judecată în locul nostru, neprihănirea Lui fiind acceptată în locul nelegiuirii noastre. De aceea, noi suntem socotiţi neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu nu datorită faptelor noastre, ci datorită meritelor lui Isus, a cărui neprihănire ajunge să fie a noastră, dacă o acceptăm „prin credinţă”.

Aceasta este cu adevărat o veste bună! De fapt, nu poate exista o veste mai bună de atât.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică şi pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

28 octombrie – Ziua Sola Scriptura (colectă)

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Care a fost şi este rolul Legii lui Dumnezeu în planul de mântuire?
 2. Care este singura cale de a obţine neprihănirea lui Dumnezeu?
 3. Ce înseamnă „a fi socotit neprihănit”?
 4. De ce subliniază Pavel ideea că Dumnezeu trebuia să rămână neprihănit, în condiţiile atribuirii neprihănirii oricărui păcătos care crede în Isus?
 5. Ce înseamnă că omul este socotit neprihănit „fără faptele Legii”?

APLICAȚIE

 1. Cum i-aţi explica acest rol cuiva care o respectă pentru a fi mântuit?
 2. Practic, cum putem şti că cineva a primit neprihănirea lui Dumnezeu?
 3. Care este rostul cunoaşterii acestor detalii referitoare la neprihănire?
 4. Ce impact are cunoaşterea caracterului lui Dumnezeu asupra vieţii noastre?
 5. De ce mai trebuie păzită Legea, în aceste condiţii?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ezechiel 23–29

 1. Când avea să se deschidă gura lui Ezechiel şi să înceteze muţenia sa temporară?
 2. Despre cine şi de ce s-a scris că „se învelesc în spaimă”?
 3. Cine dădea „leac alinător” în schimbul mărfurilor Tirului?
 4. Cui şi de ce i s-a dat ca plată ţara Egiptului?

Profeţi şi regi, capitolul 43

 1. Către ce se îndreaptă atenţia conducătorilor, a oamenilor de stat şi a celor ce ocupă poziţii de încredere şi autoritate?