[marți, 17 ianuarie] Propria persoană sau Dumnezeu?

Ieri am învățat că păcatul este fărădelege. 1 Ioan 3:4

Astăzi vrem să învățăm mai multe despre Legea lui Dumnezeu. Ea însumează regulile lui Dumnezeu date omului ca să fie fericit. Mergi la Exodul, a doua carte a Bibliei, şi roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să înțelegi ce citești. Citește în Exodul 20:3 prima poruncă.

A ascultat Satana această poruncă? Nu. El a ales să-și facă sieși pe plac în loc să-I fie pe plac lui Dumnezeu. Persoana lui a devenit propriul lui dumnezeu, astfel nesocotind automat şi celelalte porunci. El Îl ura pe Dumnezeu Fiul, iar când urăști pe cineva, este ca și cum ai ucide acea persoană. 1 Ioan 3:15 Acest lucru presupune încălcarea poruncii a șasea. Satana a spus și minciuni 1 Ioan 8:44 , ceea ce a dus la călcarea poruncii a noua. El a furat iubirea și încrederea pe care milioane de îngeri le manifestau față de Dumnezeu, încălcând porunca a opta. Deoarece îngerii aceștia au crezut minciunile lui Satana şi au gândit că Dumnezeu nu îi trata corect, au ales să aibă încredere în Lucifer pe baza faptului că el era prietenul lor. Ei au făcut ce le spunea el.

Cea mai mare minciună a lui Satana a fost că nimeni nu are nevoie de legi. Liderii înțelepți de la conducerea unui stat fac întotdeauna legi bune pentru a-i proteja pe cetățenii lor. De exemplu, suntem recunoscători pentru regulile de circulație. Ce s-ar întâmpla dacă ele nu ar exista? Nu s-ar accidenta sau ar muri mult mai mulți oameni?

Te bucuri că există legi cu privire la condusul sub influența băuturilor alcoolice? Ce spui despre sancțiunile împotriva celor care fură şi omoară? Oamenii care nesocotesc legile îi rănesc şi îi ucid pe ceilalți uneori. Le este teamă acestora că vor fi prinși? Cei care ascultă de legi sunt mai în siguranță decât cei care le nesocotesc?

Aplicație: Asemenea legilor bune amintite, Cele Zece Porunci sunt pentru protejarea noastră. Dumnezeu ni le-a dat pentru că ne iubește şi vrea să fim fericiți. Poruncile sunt ușor de înțeles şi nu sunt greu de respectat atunci când avem ajutorul lui Isus. Psalmii 40:8