[marți, 10 ianuarie] Mai mult despre Dumnezeu

La începutul studiului, am citit primele trei cuvinte din Geneza și am învățat lucruri foarte importante despre Dumnezeu. Când spunem că noi credem în Dumnezeu, afirmăm că noi credem în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sunt trei persoane reale. Le numim Dumnezeu, Dumnezeire sau Trinitate. Așa cum știți, prefixul „tri” înseamnă trei. Un triunghi are trei laturi, dar împreună formează un tot. Un tripod are trei picioare, dar împreună alcătuiesc un singur obiect. Și Trinitatea semnifică trei persoane importante. Fiecare dintre ele este Dumnezeu și împreună sunt un singur Dumnezeu. Deuteronomul 6:4 Vechiul Testament scris în limba ebraică veche avea patru denumiri pentru Dumnezeu, iar înțelesul fiecărui nume ne spune ceva în plus. Unul dintre aceste nume era atât de sacru la evrei, încât nu Îl pronunțau. În schimb, rosteau unul din celelalte nume atunci când vorbeau despre El. În anumite Biblii, acel nume foarte sacru este scris cu majuscule astfel: DOMNUL sau DUMNEZEU (YAHWEH).

Acum citește al treilea cuvânt din Geneza 1:1 . Care este acesta? Apoi citește Ioan 1:1-4,14 . Cine sau ce este „Cuvântul”? Care persoană din Dumnezeul nostru Trinitar (trei persoane în una) a creat lumea?

Biblia este numită „Cuvântul”. Dar Ioan, de asemenea, Îl numește pe Isus „Cuvântul”. Geneza și Evanghelia după Ioan ne ajută să-L înțelegem pe Dumnezeu și planul Său minunat și dezinteresat de a ne salva. El vrea să ne ducă la cer pentru a trăi împreună pentru veșnicie. El detestă faptul că este separat de noi din cauza păcatului.

Poți găsi cuvintele, în acele texte, care ne spun că Isus, Dumnezeu Fiul, a înfăptuit întreaga creație, în tot universul?

Isus este și a fost întotdeauna Dumnezeu. De când a venit în lumea noastră, El are natură umană pe care o va păstra pentru totdeauna. El este în același timp Dumnezeu și om. Noi nu putem înțelege acest lucru, însă este adevărat. Când Isus a devenit om, El ne-a oferit o imagine perfectă a lui Dumnezeu. Când știm cum este Isus, vom ști, de asemenea, și cum este Dumnezeu Tatăl. Ioan 14:8,9

Aplicație: Cum poți fi mai respectuos față de Numele sfânt al lui Dumnezeu și față de Cuvântul Său?