[sâmbătă, 17 decembrie] Ce spune Biblia despre a doua venire a lui Isus

ORIZONTALĂ

 1. Cei răi vor zice: „Cădeți peste noi și ascundeți‑ne de fața Celui ce șade pe scaunul de _.” Apocalipsa 6:16
 2. Toți cei din _ vor auzi vocea lui Isus. Ioan 5:28,29
 3. Domnul, cu ___ unui arhanghel, Se va coborî din cer. 1 Tesaloniceni 4:16
 4. _ a profetizat despre a doua venire a lui Isus. Iuda 14
 5. Când vor zice „Pace si _____!”, un dezastru neașteptat va veni peste cei răi. 1 Tesaloniceni 5:2,3
 6. La revenirea Sa, orice __ Îl va vedea pe Isus. Apocalipsa 1:7
 7. Când va veni Isus, toți __ vor fi cu El. Matei 25:31
 8. Isus a mers să ne _____ un loc. Ioan 14:1-3

VERTICALĂ

 1. Isus se va întoarce în același mod în care a urcat la _. Fapt. ap. 1:9-11
 2. Venirea lui Isus va fi la fel de vizibilă ca __ – de la răsărit până la apus. Matei 24:27
 3. Dumnezeu Își va răscumpăra poporul Său de la __. Osea 13:14
 4. Fiul omului va veni în ___ în care nu vă gândiți. Matei 24:44
 5. Cei neprihăniți vor zice: „Iată, Acesta este Dumnezeul nostru în care aveam _ că ne va mântui.” Isaia 25:9
 6. Noi „așteptăm _ nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos”. Tit 2:13
 7. Cei neprihăniți vor merge în viața __. Matei 25:46