[sâmbătă, 10 decembrie] Ce spune Biblia despre moarte și spiritism

Orizontală

 1. O persoană moartă nu se va întoarce niciodată în _ ei. Iov 7:9,10
 2. O ființă vie este făcută din suflarea de viață a lui Dumnezeu și din _ pământului. Geneza 2:7
 3. Cei ce se află în __ morților nu-și pot aduce aminte de Dumnezeu și nici nu-L pot lăuda. Psalmii 6:5
 4. Morții nu _ pe Domnul. Psalmii 115:17
 5. Cei morți nu _ nimic. Eclesiastul 9:5
 6. Israeliții au fost instruiți să ucidă pe cei care se îndeletnicesc cu _ Leviticul 20:27
 7. Numai Dumnezeu are _. 1 Timotei 6:15,16
 8. Isus a spus că moartea este ca un _. Ioan 11:11,14

Verticală

 1. Să nu aveți nimic de-a face cu cei care cheamă duhurile morților. Nu-i căutați, ca să nu vă _ cu ei. Leviticul 19:31
 2. _ poate apărea ca un înger de lumină. 2 Corinteni 11:14
 3. Vorbind despre regele __, care murise cu aproximativ o mie de ani înainte, Petru a spus că acesta nu s-a înălțat la ceruri. Fapt. ap. 2:34
 4. Ar trebui să ne sfătuim cu Dumnezeu, nu cu cei _. Isaia 8:19
 5. _ care păcătuiește, acela va muri. Ezechiel 18:20
 6. La moarte, țărâna se întoarce pe pământ, iar _ se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat. Eclesiastul 12:7
 7. Demonii fac _ nemaipomenite, înșelându-i pe oameni. Apocalipsa 16:14