[sâmbătă, 3 decembrie] Ce spune Biblia despre mântuire

 1. Păcatul ne __ de Dumnezeu. Isaia 59:1,2
 2. Plata păcatului este __. Romani 6:23
 3. Toți au _ și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23
 4. Darul fără plată al lui Dumnezeu este _________. Romani 6:23
 5. Dumnezeu ne-a _ și L-a dat pe Isus să moară pentru noi. Ioan 3:16
 6. Dumnezeu iartă păcatul, nu-Și ține mânia pe vecie, ci Îi place _ . Mica 7:18,19
 7. Atunci când părăsim gândurile și acțiunile noastre rele și ne întoarcem la Dumnezeu, El va avea milă și ne va __. Isaia 55:6,7
 8. Isus vrea ca oamenii să nu mai ____ pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5:15
 9. Suntem fie _ ai păcatului, fie robi ai lui Dumnezeu. Romani 6:17,22
 10. Oricine __ în Isus va fi mântuit. Faptele apostolilor 16:31
 11. Dacă ne _ păcatele, Dumnezeu ne iartă și ne curățește de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9
 12. __ este un dar pe care îl primim de la Isus. Fapt. ap. 5:31
 13. __ lui Dumnezeu ne conduce la pocăință. Romani 2:4
 14. Prin harul lui Dumnezeu, suntem _, sau socotiți neprihăniți, în mod gratuit. Romani 3:24
 15. Suntem îndreptățiți prin __ în Isus, nu prin fapte. Galateni 2:16
 16. Credința fără _ este moartă. Iacov 2:17
 17. Renunțăm la sine, ne luăm crucea și Îl _ pe Isus. Luca 9:23
 18. _ în harul și cunoștința lui Isus. 2 Petru 3:18
 19. Cel care va _ până la sfârșit va fi mântuit. Matei 24:13
 20. Când va veni Isus, El le va da celor neprihăniți trupuri _. 1 Corinteni 15:51,58

A. Robi
B. Crede
C. Mărturisim
D. Nemuritoare
E. Moartea
F. Răbda
G. Trăiască
H. Viața veșnică
I. Credința
J. Bunătatea
K. Creștem
L. Îndurarea
M. Îndreptățiți
N. Iubit
O. Urmăm
P. Ierta
Q. Pocăința
R. Separă
S. Păcătuit
T. Fapte