[sâmbătă, 5 noiembrie]

Ce spune Biblia despre folosirea banilor

ORIZONTALĂ:

 1. Cel ce ia cu împrumut este _ celui ce-i dă cu împrumut. Proverbele 22:7
 2. Este mai ferice să dai decât să _. Faptele apostolilor 20:35
 3. Orice zeciuială (…) este a Domnului, este un lucru __ Domnului. Leviticul 27:30
 4. Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei care dau __. Maleahi 3:8-10
 5. Bogăția _ fără trudă scade. Proverbele 13:11
 6. Să ne punem încrederea în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din _. 1 Timotei 6:17-19
 7. Omul __ va fi binecuvântat. Proverbele 22:9
 8. Nu te chinui ca să te _. Proverbele 23:4,5
 9. Al Meu este __ și al Meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Hagai 2:8
 10. Cu cât mai mult face câștigarea _ decât a aurului. Proverbele 16:16
 11. Un nume bun este mai de dorit decât o _ mare. Proverbele 22:1
 12. Cine are milă de sărac __ pe Domnul. Proverbele 19:17
 13. __________de bani este rădăcina tuturor relelor. 1 Timotei 6:10

VERTICALĂ (A–B):
Noi ar trebui să oferim altora potrivit cu ceea ce ne-a oferit Dumnezeu ca __________________. Deuteronomul 16:17