[sâmbătă, 8 octombrie] Ce spune Biblia despre sanctuarul din ceruri?

 1. Exodul 25:9,40
  Dumnezeu i-a spus lui Moise să construiască sanctuarul după __ pe care i l-a arătat pe muntele Sinai.
 2. Evrei 9:23,24
  Sanctuarul pe care l-au construit israeliții era un model al sanctuarului sau templului din ____________.
 3. Apocalipsa 11:19
  Ce spune Ioan că a fost deschis în cer și ce a văzut înăuntru?

 1. Evrei 8:1,2
  Cine a construit sanctuarul din ceruri?

 1. Ioan 1:29; 1 Corinteni 15:3
  Jertfele de animale din sanctuarul pământesc Îl reprezentau pe Isus, care este __________ lui Dumnezeu.
  Ce a făcut Isus pentru noi? ______________________
 2. Exodul 29:38,39; Evrei 9:28
  Cât de des erau sacrificați mieii în sanctuarul pământesc?
  _____ Isus trebuia să fie sacrificat doar _____ pentru păcatele noastre.
 3. Evrei 4:14; Evrei 7:25
  În sanctuarul din ceruri, cine este Marele nostru Preot? _

Ce face El acolo pentru noi? ______________________


 1. Leviticul 16:19,30; Daniel 8:14
  Ce se întâmpla o dată pe an în sanctuarul pământesc? __

În 1844, la sfârșitul profeției de 2 300 de ani, ce lucrare importantă a început Isus în Locul Preasfânt al sanctuarului ceresc?