[marți, 4 octombrie] Un sanctuar în ceruri

Când Hiram Edson și prietenii săi au început să studieze despre sanctuarul din ceruri, nu aveau nicio idee despre câte alte adevăruri importante aveau să afle. Legate între ele, aceste adevăruri au alcătuit o imagine mai clară a lucrării lui Dumnezeu și a poporului Său la sfârșitul timpului.

Edson și prietenii săi au văzut rapid că Biblia vorbește despre două sanctuare. Unul a fost construit de Moise și înlocuit mai târziu de templul lui Solomon. Celălalt era sanctuarul din ceruri. Deoarece templul a fost distrus în anul 70 d.Hr., cu mult înainte de sfârșitul celor 2 300 de ani, acea profeție trebuie să se refere la sanctuarul din ceruri.

Dar ce însemna curățirea sanctuarului? Edson a studiat modul în care erau duse în sanctuar, în mod simbolic, prin intermediul sacrificiilor zilnice de animale, păcatele israeliților care se pocăiau. Apoi, acesta era curățit o dată pe an, când păcatele mărturisite erau scoase simbolic din sanctuar. Acest lucru se întâmpla în Ziua Ispășirii, la sfârșitul ciclului anual de slujbe. Leviticul 16:19

Studiind mai mult Biblia, Edson a aflat că acest simbol anual reprezenta lucrarea lui Isus pentru poporul Său. Aceasta urma să fie făcută chiar înainte de venirea Sa, la sfârșitul timpului. Încă de pe vremea lui Adam, păcătoșii pocăiți și-au mărturisit păcatele și, prin credință, le-au pus pe seama lui Isus. Dar acele păcate erau încă înregistrate în sanctuarul ceresc.

La 22 octombrie 1844, a început adevărata Zi a Ispășirii. În acea zi, Isus, Marele nostru Preot ceresc, a intrat în Locul Preasfânt din sanctuarul ceresc și a început lucrarea Sa de curățire a acestuia.

Dintr-o dată, o profeție din Apocalipsa a însemnat foarte mult pentru credincioși. Apocalipsa 10:1-11 Îngerul cu autoritate asupra întregii lumi (un picior pe pământ; unul pe mare) era Isus. „Cărticica deschisă” din mâna Lui era cartea lui Daniel, care acum nu mai era sigilată. Iar experiența profetului era propria lor experiență. Ei „mâncaseră” (studiaseră) cartea, iar descoperirea fusese dulce ca mierea, pentru că Îl așteptau pe Isus să se întoarcă. Dar dezamăgirea care a urmat a fost extrem de „amară”. Iar acum trebuiau să „profețească din nou”.

Aplicație: Fă-ți timp să citești aceste versete care descriu ceea ce s-a întâmplat pe 22 octombrie 1844 și lucrarea pe care Isus a început-o în acel moment: Daniel 7:9,10,13,14 ; Maleahi 3:1-3 ; Evrei 9:23-26