[duminică, 2 octombrie] Marea dezamăgire

Credincioșii care așteptaseră cu nerăbdare revenirea lui Isus la 22 octombrie 1844 au făcut o greșeală. Nimeni nu putea nega acest lucru. Când soarele a răsărit pe 23 octombrie, era evident că predicția lor fusese greșită; și au fost amarnic dezamăgiți. Unul dintre ei, Hiram Edson, a descris mai târziu experiența: „Ziua trecuse atunci, iar dezamăgirea noastră a devenit o certitudine. Cele mai mari speranțe și așteptări ale noastre au fost spulberate, iar o asemenea tristețe a venit peste noi, așa cum nu mai experimentasem niciodată. Părea că nu puteam compara asta nici cu pierderea tuturor prietenilor pământești. Am plâns și am plâns, până în zorii zilei.”

Mii de alte persoane au simțit același lucru – dezamăgire, confuzie și tristețe. Dar ceea ce conta cel mai mult pentru ei era ceea ce credea Isus despre ei. Oare se înșelaseră tot timpul și Îl dezonoraseră? Dușmanii îi numiseră de multe ori proști și fanatici. Oare era adevărat?

Credincioșii adventiști știau că Dumnezeu îi condusese în predicarea lor despre venirea lui Isus. Nici măcar dușmanii lor nu puteau nega faptul că cele 2 300 de zile din Daniel 8:14 se încheiaseră în 1844. Ce era greșit? Nu era decât un singur lucru sigur de făcut: să continue să studieze Biblia și să aștepte cu răbdare ca Dumnezeu să le descopere mai mult adevăr.

Credincioșii adventiști făcuseră o greșeală asemănătoare cu cea făcută de ucenicii lui Isus. Ucenicii crezuseră învățătura comună potrivit căreia Mesia avea să devină rege și să îi cucerească pe dușmanii lui Israel. Așa că, atunci când Isus a intrat triumfător călare pe măgaruș în Ierusalim, ei erau siguri că urma să fie încoronat rege. Nu visau că va fi răstignit înainte de sfârșitul acelei săptămâni. În mod similar, credincioșii adventiști au acceptat învățătura comună, nebiblică, că pământul era sanctuarul, ceea ce i-a determinat să se aștepte ca Isus să vină și să curețe pământul cu foc pe 22 octombrie.

Dar, așa cum Isus Își iubea ucenicii, El i-a iubit și pe acei credincioși care încercaseră cu sinceritate să descopere mai multe despre El. Ei înțeleseseră doar parțial mesajul Său, iar El avea să îi ghideze spre o mai deplină înțelegere a adevărului.

Aplicație: Ar trebui creștinii să fie surprinși de faptul că majoritatea oamenilor „mari” din lume nu sunt de acord cu ei? 1 Corinteni 1:26,27 Creștinii vor să fie în acord cu Isus, nu cu lumea. Dar dacă ei fac din greșeală un lucru care Îl rănește, le va întoarce El vreodată spatele? Evrei 13:5,6 ; Deuteronomul 31:6,8