[duminică, 17 iulie] Un reformator în Elveția

Anii în care biserica catolică a ținut ascunsă de oameni lumina adevărului biblic sunt cunoscuți sub numele de Evul Mediu. Multe practici rele au pătruns în biserică în această perioadă. Dar Dumnezeu nu a uitat de poporul Său și, la momentul potrivit, a ridicat oameni care să readucă Biblia la popor în diferite limbi. Această perioadă se numește Reforma. Pe măsură ce au început să învețe adevărurile Bibliei, tot mai mulți bărbați și femei au vrut să reformeze sau să schimbe practicile greșite.

La doar câțiva ani după ce Luther și Lefèvre au început lucrarea de reformă în Germania și Franța, Ulrich Zwingli a dus Reforma în Elveția. Ca savant și administrator talentat, Zwingli era un preot catolic care fusese promovat rapid de la o poziție la alta.

În 1518, el a fost chemat să slujească la o biserică mare – catedrala din Zürich, cel mai important oraș din Elveția. I s-au comunicat regulile, acelea de a strânge bani pentru toate serviciile religioase și de a-și petrece timpul doar cu „persoane de seamă” – membrii bogați și puternici ai bisericii. Ce spune Biblia despre asta? Iacov 2:1-7

Zwingli le-a răspuns că intenționa să vorbească din Evanghelia după Matei și să lucreze pentru „gloria lui Dumnezeu” și pentru „adevărata mântuire a sufletelor”.

Pe măsură ce propria sa înțelegere a Scripturii creștea, Zwingli i-a determinat pe ascultătorii săi de la catedrală, precum și pe studenții pe care îi îndruma în particular, să se încreadă în Isus și să își bazeze convingerile doar pe Biblie. În mod firesc, practicile superstițioase ale oamenilor au început să dispară.

În jurul anului 1523, membrii consiliului din orașul Zürich au devenit preocupați de activitățile lui Zwingli. Ei au cerut o confruntare (o dezbatere oficială) între el și catolici. Ajutat de educația sa avansată și de talentul său de orator, Zwingli a convins consiliul să se despartă de Biserica Catolică și să adopte mare parte din reformele sale.

Au eliminat închinarea la sfinți, au scos statuile și imaginile din biserică și au scos în afara legii vânzarea de indulgențe. Dar consiliul nu a acceptat argumentele lui Zwingli împotriva ideilor care însoțeau Euharistia (anume că preotul transforma în mod miraculos simbolurile pâinii și vinului în trupul și sângele real al lui Hristos). Ce avea să facă acum?

Zwingli realizase multe. Consiliul îi susținea eforturile și el spera că putea fi convins să accepte mai mult adevăr în viitor.

Aplicație: Când Zwingli și-a început reformele, știa foarte puțin despre Luther și despre lucrarea sa. Amândoi credeau în multe dintre aceleași adevăruri biblice. Cum se putea întâmpla așa ceva? Ioan 16:13