[duminică, 3 iulie] Influența lui Wycliffe

Dintr-un lung șir de oameni credincioși pe care Dumnezeu i-a ridicat pentru a reda Biblia poporului, John Wycliffe a fost primul. Influența lui a continuat mult timp după moartea sa. Unii cred că Ana, regina Angliei, s-a convertit la învățăturile sale. Cu siguranță, membrii curții ei s-au convertit; și, întrucât ea era o prințesă din Boemia, învățăturile reformatorului au ajuns în estul acelui ținut.

În capitala Boemiei, Praga, Jan Huss, un preot onest în căutarea adevărului, a fost inspirat când a citit scrierile lui Wycliffe. Huss a preluat apelul lui Wycliffe pentru reformă și nu a trecut mult timp până când arhiepiscopul l-a condamnat pe Huss ca eretic. Printre altele, Huss a fost condamnat pentru că predica în limba pe care oamenii de rând o puteau înțelege. Papa susținea că „era plăcut pentru Omnipotentul [Dumnezeu] ca închinarea la El să fie celebrată într-o limbă necunoscută”. Dar este oare asta ceea ce vrea cu adevărat Dumnezeu? 1 Corinteni 14:9-11; Matei 13:19,23

În realitate, papei îi surâdea ideea ca oamenii să nu poată înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Huss a refuzat să se supună poruncii papei, iar papa a declarat Praga ca fiind „sub interdicție”. Asta însemna că niciuna dintre slujbele obișnuite ale bisericii nu se putea desfășura. Pentru mulți oameni superstițioși, aceasta era o amenințare teribilă. Aceștia credeau că nu ar fi putut fi salvați vreodată dacă aveau să moară fără binecuvântarea unui preot.

Huss a părăsit Praga pentru o vreme, dar a fost primit în multe alte locuri de către oameni dornici de adevăr și fericiți să audă o predică pe care o puteau înțelege. Mesajul său de reformă era foarte necesar în acea perioadă. Timp de mai bine de treizeci de ani, au existat trei papi diferiți în același timp. Fiecare pretindea a fi reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ și amenința cu persecuția și moartea pe cei care nu se supuneau. Fiecare dintre ei susținea că ceilalți doi erau de la diavolul.

Fiecare papă și-a ridicat propria armată pentru a rezolva această dispută bisericească prin forță. Și, bineînțeles, fiecare a promis mari binecuvântări spirituale tuturor celor care aveau să își ucidă dușmanii.

Aplicație: Există momente în care poate părea dificil de stabilit dacă o anumită învățătură este corectă sau greșită. Cum putem ști care este adevărul și care este eroarea? Matei 7:15- 20; Isaia 8:20