[sâmbătă, 25 iunie]

Cum au rezistat ei?
Citește Evrei 11:24-27. Numerotează frazele în ordine. (1-9)
a.) __ ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, b.) n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
c.) decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
d.) Prin credință Moise, când s-a făcut mare,
e.) El socotea ocara lui Hristos
f.) pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
g.) pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire.
h.) ___ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu i.) Prin credință a părăsit Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului;

 1. Adevărat sau fals?
  a.) A / F Oamenii din Milano țineau Sabatul zilei a șaptea în anul 791 d.Hr., la aproximativ 760 de ani după moartea lui Isus.
  b.) A / F Peter Waldo a răspândit „ereziile” de care dușmanii îi acuzau pe valdenzi că le cred.
  c.) A / F Peter Waldo a încurajat traducerea și copierea Bibliei valdenze în limbile de circulație ale vremii sale.
  d.) A / F Valdenzii erau îngroziți de ideea de a muri ca martiri.
  e.) A / F Dumnezeu nu a permis niciodată ca măcar un singur valdenz să fie ucis.
  f.) A / F Dumnezeu dorește foarte mult ca cei răi să se întoarcă de la căile lor rele și să fie salvați.
  g.) A / F Întotdeauna au existat cel puțin câțiva oameni pe pământ care au fost loiali lui Dumnezeu și au ținut adevăratul Sabat.
  h.) A / F Scopul Romei a fost să scape de orice „eretic” și de orice dovadă că cineva credea altfel.
  i.) A / F Valdenzii aveau Biblia în limba lor cu sute de ani înainte de începerea Reformei protestante.
 2. Completează spațiile libere folosind imaginile ca indicii.
  Iată, Eu vă trimit ca pe niște _ în mijlocul ________. Fiți dar înțelepți ca _______ și fără răutate ca ________.