[miercuri, 1 iunie] Apostazia – pas cu pas

Atât Constantin, cât și liderii bisericii din Roma doreau ca păgânii să devină „creștini”. Liderii bisericii credeau că, cu cât aveau mai mulți membri ai bisericii, cu atât mai multă putere urma să aibă ei. Iar împăratul considera că, dacă toată lumea urma să se alăture bisericii, aceasta avea să ajute la unirea imperiului. Dar cum îi puteau convinge pe credincioșii păgâni să-și schimbe religia?

Aceasta nu era o întrebare nouă. Liderii necredincioși ai bisericii se gândiseră la ea cu aproape două sute de ani înainte, la mai puțin de o sută de ani după moartea lui Ioan, ultimul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Isus.

Din acel moment, liderii bisericești necredincioși au încercat să atragă oamenii, făcând creștinismul cât mai asemănător cu păgânismul. Principalul lucru pe care l-au încercat a fost să înceapă să se închine duminica, nu sâmbăta. Acest lucru nu a fost o problemă pentru păgâni, deoarece ei erau deja obișnuiți să se închine zeului soare duminica.

Desigur, nu toți creștinii au făcut acest lucru. Mulți au rămas credincioși lui Dumnezeu și au ținut Sabatul zilei a șaptea – sâmbăta – așa cum făcuseră Isus și ucenicii Săi. „Cum poate veni ceva bun din neascultarea de Dumnezeu și din încălcarea poruncilor?”, întrebau ei.

Dar cei care se închinau duminica argumentau că era greșit să țină Sabatul, ca evreii, deoarece evreii erau vinovați de uciderea lui Isus; și cu siguranță Dumnezeu îi ura. Dar oare Isus și urmașii Săi îi urau pe evrei? Matei 23:37; Matei 5:44; Faptele apostolilor 7:59,60

Curând, cei care nu respectau sâmbăta au găsit o altă scuză pentru a sfinți duminica. Ei au spus că onorau învierea lui Isus prin închinarea duminica. Dar Îl onorau ei cu adevărat pe Isus? Cum ne cere El să ne amintim de învierea Sa? Romani 6:3-8

Când Edictul de la Milano al lui Constantin a legalizat pentru prima dată creștinismul, liderii bisericii i-au cerut rapid să facă legi care să-i încurajeze pe păgâni să meargă la biserică. Așa că împăratul a ordonat ca toate instanțele și birourile de guvernare să se închidă în fiecare zi de duminică. I-a făcut pe păgâni acest lucru să înceapă să meargă la biserică? Nu, pur și simplu au găsit alte lucruri de făcut.

Aplicație: Oamenii de astăzi încă mai vin cu idei noi despre cum să se închine și să-L slujească pe Dumnezeu. Este greșită fiecare idee nouă? Dacă nu, cum poți deosebi ideile bune de cele rele? Ioan 7:17; Isaia 8:20