[marți, 17 mai] Dorința de a fi mare

Egoismul din inimă este sursa tuturor păcatelor. De fiecare dată când decidem că ceea ce vrem noi să facem este mai important decât ceea ce ne cere Dumnezeu să facem, păcătuim. Când ne prefacem că lucrăm pentru Dumnezeu, când, de fapt, lucrăm pentru noi înșine, adăugăm păcatul ipocriziei.

Așa i-a ispitit Lucifer pe membrii și pe liderii bisericii să facă. Atunci când a reușit, s-au ridicat oameni care pretindeau că îi conduc pe ceilalți la Dumnezeu, dar în realitate învățau „lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor”. (Faptele apostolilor 20:30).

Ce le-a spus Isus ucenicilor Săi despre dorința de a fi mai mari peste ceilalți sau despre dorința de a ne pune pe noi înșine pe primul loc? Marcu 10:42-45

Păcatul oamenilor egoiști, a celor care atrăgeau adepții la ei înșiși, a crescut rapid după moartea lui Ioan, ultimul dintre cei doisprezece ucenici. Adesea se întâmpla așa: bărbați evlavioși erau aleși ca lideri ai bisericilor locale, iar ceilalți creștini le arătau respect datorită lucrării lor pentru Dumnezeu. Cu timpul, unii dintre acești bărbați începeau să ceară respect și să lucreze pentru propriul avantaj, nu pentru a-i sluji pe alții și a fi o binecuvântare pentru ei. Acest lucru nu este niciodată corect. Nu asta a făcut Isus, nu-i așa?

Liderii bisericilor mai mari au început în cele din urmă să se numească „episcopi” și să se considere mai importanți decât liderii bisericilor mai mici. Când au apărut dezacorduri între acești episcopi, au început să se lupte și să se certe pentru a stabili care dintre ei era cel mai important.

Unul dintre episcopi, Eleuteriu, credea că știe cine este cel mai important. El i-a anunțat pe toți ceilalți episcopi că toată lumea trebuie să-l asculte, să creadă ceea ce crede el și să facă precum el în toate problemele bisericii, deoarece el era episcopul „bisericii fondate și organizate la Roma de cei doi apostoli, cei mai importanți, Petru și Pavel”. Acest lucru s-a întâmplat în jurul anului 180 d.Hr.

Aplicație: Chiar dacă Roma era capitala imperiului, a făcut acest lucru ca biserica din Roma să fie mai importantă decât celelalte biserici? Ce le spune Dumnezeu celor care cred că sunt mai importanți decât alții? Romani 12:3