[sâmbătă, 7 mai]

Distrugerea templului

Numerotați următoarele evenimente în ordine (1-7).
Toți creștinii au fugit din Ierusalim.

Evreii s-au adunat în templu.


Romanii au luat mii de sclavi la Roma.


Titus și armata lui s-au întors la Ierusalim și au asediat cetatea.


Războiul dintre Roma și Israel a durat câțiva ani.


Romanii au dat foc templului și au distrus Ierusalimul.


Armata romană s-a retras temporar din jurul Ierusalimului.

 1. Alege variantele corecte.
  De ce a plâns Isus pentru Ierusalim?
  a.) Din cauza orbirii și a impenitenței lor.
  b.) Avea să îi fie dor de oamenii de acolo odată întors în cer.
  c.) Se temea de răstignire.
  d.) Ei nu l-au acceptat pe Isus ca Mesia al lor.
  e.) S-a simțit rău în legătură cu alegerea lui Iuda

 1. Sabatul etern Matei 24:20
  a.) Se aștepta Isus ca urmașii Săi să țină încă Sabatul când Ierusalimul
  avea să fie distrus, aproape patruzeci de ani mai târziu? _
  b.) A schimbat Isus porunca a patra când a murit?

 1. Cronologie
  Potriviți pe axa de mai jos evenimentele și datele. Așezați literele corespunzătoare fiecărui cerc.
  A. Isus a fost botezat.
  B. Ștefan a fost ucis cu pietre; cele 70 de săptămâni profetice (490 de ani) s-au încheiat.
  C. sfârșitul celor 2 300 de zile (ani) profetice.
  D. Ierusalimul a fost distrus de armatele romane.
  E. Cele 70 de săptămâni profetice (490 de ani) și cele 2 300 de zile (ani) profetice au început cu porunca de reconstrucție a Ierusalimul.
  F. Isus a prezis distrugerea templului. La scurt timp după aceea, a murit.

457 î.dHr. 27d.Hr. 31 d.Hr. 34 d.Hr. 70 d.Hr. 1844 d.Hr.