[joi, 31 martie] Efeseni

O altă scrisoare pe care Pavel a scris-o în timp ce se afla la Roma a fost cartea Efeseni. Probabil că a fost una dintre scrisorile pe care le-a dus Tihic bisericilor din Asia Mică. (Efeseni 6:21). Deci, Efeseni a fost scrisă probabil cam în același timp cu scrisoarea către Filimon.

În această scrisoare, Pavel îi îndeamnă cu sinceritate pe credincioși să manifeste unitate creștină. Acest lucru se poate întâmpla doar atunci când fiecare este lipsit de egoism și răbdător cu ceilalți membri. Efeseni 4:1,2

Corpul uman este o altă ilustrare bună a modului în care ar trebui să funcționeze biserica. Fiecare parte a corpului — picioare, inimă, ochi, stomac și toate celelalte — lucrează împreună pentru a face un întreg perfect. În același mod, Dumnezeu a dat fiecărui membru al bisericii diferite daruri, și toate trebuie să lucreze împreună în armonie. Versetele 11-13

Pavel a arătat apoi cum se poate îndeplini acest principiu al unității și în familie. Femeile ar trebui să se supună soților lor, iar soții ar trebui să-și iubească soțiile la fel cum a iubit Isus biserica. Efeseni 5:22‑33 Copiii ar trebui să se supună părinților, iar părinții să țină cont să nu îi înfurie pe copiii lor. Efeseni 6:1-4 Sclavii să fie ascultători și să facă o treabă bună, iar stăpânii să-i trateze pe sclavi cu amabilitate. Versetele 5-9

Ce imagine frumoasă a modului în care familiile pot trăi împreună în armonie creștină! Dar noi știm că nu este ușor să trăiești astfel; uneori pare că trebuie să te lupți pentru a avea acest stil de viață. Pavel știa și asta. Știa că lupta noastră nu este împotriva altor oameni. Noi trebuie să luptăm chiar împotriva lui Satana. Versetul 12

Din moment ce nu putem câștiga împotriva lui Satana prin forțe proprii, Pavel ne recomandă o cale spre victorie, aceea de a ne proteja cu armura lui Dumnezeu. Citește cu atenție versetele 13-18 și gândește-te la modul în care fiecare piesă din armură ne ajută să câștigăm lupta împotriva lui Satana.

Aplicație: Dumnezeu nu te va forța să porți armura Sa; trebuie să alegi o porți. Versetul 13 Vei alege să porți armura lui Dumnezeu în fiecare zi?