[luni, 21 februarie] Evrei și neamuri

Text de studiu: Faptele apostolilor 15:3-35; Galateni 2:11-14

Biserica din Antiohia era împărțită cu privire la problema păstrării legii ceremoniale. Membrii de acolo au decis că nu pot ajunge singuri la o rezoluție, așa că i-au trimis pe Pavel, pe Barnaba și pe alții la o adunare generală în Ierusalim.

A fost o discuție aprinsă la întâlnirea din Ierusalim. Nu, nu era doar o decizie cu privire la respectarea legii ceremoniale. Anumite preocupări legate de diferențele culturale între evrei și neamuri au complicat și mai mult situația. Era o problemă complicată.

Duhul Sfânt dăduse deja răspunsul corect la această întrebare și El îl influențase pe Petru să se ridice și să ia cuvântul. Petru a repetat experiența lui cu Cornelius și a spus cât de uimit a fost atunci când Duhul Sfânt a venit asupra evreilor, care țineau legea ceremonială, dar și asupra celor dintre neamuri, care nu o respectau. Prin urmare, el a motivat că Duhul Sfânt deja le arătase că nu era necesar să se mai păstreze legea ceremonială. Faptele apostolilor 15:7-11

Când Petru a terminat, Pavel și Barnaba au împărtășit ceea ce Dumnezeu făcuse prin ei în rândul neamurilor, în timpul primei lor călătorii misionare. În cele din urmă, Iacov s-a ridicat și a comunicat decizia din cadrul acelui Conciliu. Care a fost aceasta? Versetul 19

Acum rămăsese ca această decizie să fie comunicată bisericilor. Cum au făcut aceasta? Versetele 23-29 Problema fusese clarificată; creștinii ne-evrei nu mai erau nevoiți să țină legea ceremonială iudaică.

Ceva mai târziu, când Petru a vizitat Antiohia, el a arătat că îi accepta pe creștinii ne-evrei, fiind dispus să stea la masă cu ei. Dar când au sosit unii oameni care încă mai credeau că toți creștinii trebuiau să țină legea ceremonială, Petru a refuzat să mănânce cu cei dintre neamuri; și alții — inclusiv Barnaba – au urmat exemplul său (Galateni 2:11-13).

Când Pavel a văzut ce se întâmpla, și-a dat seama că Petru făcea o greșeală teribilă. El l-a mustrat pe Petru în mod public, iar Petru și-a dat seama de eroare și s-a pocăit.

Aplicaţie: Unii oameni au pretins că Petru a fost primul dintr-un lung șir de lideri infailibili (cineva care nu poate greși) ai bisericii, dar nu este adevărat. Petru era supus greșelii, la fel ca ceilalți apostoli — și ca noi toți.