[duminică, 20 februarie] Să respectăm legile ceremoniale?

Text de studiu: Faptele apostolilor 14:27-15:2

Revenind în Antiohia la sfârșitul primei lor călătorii misionare, Pavel și Barnaba au raportat bisericii tot ce se întâmplase și cum Dumnezeu binecuvântase lucrarea lor printre neamuri. Mulți s-au bucurat să audă ce făcuse Dumnezeu, dar creștinii evrei erau nemulțumiți.

Pavel nu le ceruse creștinilor dintre neamuri să devină evrei, nici nu-i învățase să țină legile ceremoniale. Creștinii evrei au observat curând că în biserică erau mai mulți creștini dintre neamuri decât evrei și se temeau că acest lucru avea să facă biserica să-și piardă identitatea evreiască. Amintiți-vă că oricine nu era evreu era numit ne-evreu.

Cam în acea perioadă, au sosit niște creștini evrei din Iudeea în Antiohia și au început să învețe o doctrină controversată. Unul dintre lucrurile spuse de ei era acela că o persoană, pentru a fi salvată, trebuie să păstreze întreaga lege ceremonială iudaică. Ei au argumentat că Dumnezeu îi învățase în mod explicit pe israeliți cum să se închine, iar El nu-și schimbase cerințele cu privire la aceasta. Ei nu-și dădeau seama că întregul serviciu de la sanctuar Îl simboliza pe Isus și arăta spre El. Acum, că El venise, nu mai era nevoie de aceste ceremonii. Faptele apostolilor 15:1.

Pavel și Barnaba știau că învățătura acestor oameni din Iudeea era greșită; și ei s-au opus imediat. În timp ce creștinii ne-evrei erau de acord cu Pavel și Barnaba, iudeii creștini aveau tendința de a fi de acord cu bărbații din Iudeea.

Disputa dintre cele două grupuri a devenit așa de serioasă, încât era foarte probabil ca biserica din Antiohia să se împartă în două grupuri. Totuși, pentru a preveni această schismă, au fost de acord să discute problema la Ierusalim, în cadrul unei reuniuni generale a consiliului apostolilor și a liderilor bisericii. Versetul 2

Orice ar fi decis consiliul acela, decizia avea să fie una finală. De asemenea, în timp ce așteptau decizia de la Ierusalim, nu aveau să se mai certe.

Aplicație: Atunci când ai un dezacord cu cineva, ești dispus să te supui celor care au autoritate asupra ta? Citește Proverbele 12:15