[miercuri, 9 februarie] Convertiți dintre neamuri

Text de studiu: Faptele apostolilor 10:24-11:18

Ajuns acasă la Corneliu, Petru s-a îngrozit când acesta a căzut în genunchi pentru a i se închina. Ce a făcut în această privință? Faptele apostolilor 10:25,26 Când intrau, Petru a văzut că familia și mulți dintre prietenii lui Corneliu erau pregătiți să-l audă vorbind.

Petru a început prin a le spune ceea ce știau cu toții – era împotriva legii ca un evreu să viziteze neamurile. „Dar Dumnezeu mi-a arătat”, a continuat Petru, „că nu trebuie să numesc pe nimeni necurat”. Așa că Petru era acolo și îl ruga pe Corneliu să-i explice de ce trimisese după el.

Corneliu a povestit tuturor experiența lui și faptul că îngerul îl indemnase să trimită după Petru. Ce a spus apoi? Versetul 33

Petru învăța multe. Pricepea că Dumnezeu nu are preferați, ci dorește să mântuiască oameni din fiecare națiune. Aceasta era, desigur, semnificația viziunii sale. Versetele 34,35

Atunci Petru le-a spus întreaga istorie a lui Isus — viața și moartea Lui, învierea și înălțarea, misiunea din ceruri. Le-a spus că singura cale pentru iertarea păcatelor era credința în El. În timp ce le vorbea, Duhul Sfânt a venit peste acești credincioși dintre neamuri, la fel cum venise peste apostolii și credincioșii evrei. Care e continuarea acestei istorii? Versetele 45-48

Când liderii din Ierusalim au auzit că Petru vizitase neamurile, nu au fost fericiți. În loc să se certe cu ei, Petru le-a povestit despre viziunea lui și despre porunca de a merge cu cei trei oameni. Cum a încheiat relatarea? Faptele apostolilor 11:16,17

Când au auzit întreaga istorisire, ei și-au schimbat atitudinea și l-au lăudat pe Dumnezeu pentru ce se întâmplase. Acum era clar pentru ei că gândurile lor erau total diferite de ale lui Dumnezeu. Acela a fost momentul în care s-a deschis calea pentru vestirea Evangheliei și către neamuri.

Aplicație: Ești dornic să auzi Cuvântul lui Dumnezeu ca acel sutaș? Faptele apostolilor 10:33