[miercuri, 26 ianuarie] Ei erau cu Isus

Text de studiu: Faptele apostolilor 4:5-5:31

Liderii religioși erau hotărâți să-i oprească pe ucenici să vorbească despre Isus; altfel, importanța și influența lor ar fi fost distruse. A doua zi dimineață, au convocat o întâlnire a Sinedriului pentru a decide ce era de făcut.

Unii membri ai Sinedriului și-au amintit că în urmă cu câteva săptămâni Petru negase că-L cunoștea pe Isus. Erau siguri că puteau din nou să-l intimideze cu ușurință. Dar s-au înșelat. Ce le-a spus Petru în dimineața aceea? Faptele apostolilor 4:7-12

Acum liderii religioși erau foarte îngrijorați. Nu se așteptaseră ca Petru și Ioan să fie atât de îndrăzneți. Făcuseră o minune și citau din Scripturi la fel ca Isus. Puteau spune fără îndoială că fuseseră cu Isus.

Liderii religioși ar fi fost foarte fericiți dacă ar fi putut găsi vreo metodă prin care să nege că avusese loc o minune. Dar n-au reușit. La urma urmei, mii de oameni știau deja, iar omul care fusese vindecat stătea în picioare chiar lângă Petru.

După ce au discutat între ei, au decis în cele din urmă ca, din moment ce nu puteau nega minunea, să încerce să prevină răspândirea cunoașterii ei. Așa că le-au spus cu asprime lui Petru și Ioan să înceteze să mai vorbească despre Isus. Au fost Petru și Ioan de acord cu cerințele lor? Versetele 19,20

După ce i-au amenințat și mai mult, i-au lăsat pe cei doi să plece. Petru și Ioan s-au dus în locul în care credincioși se rugau pentru ei și au povestit ce se întâmplase.

Ucenicii puteau spune că, la fel ca Isus, se confruntau cu împotrivire în misiunea lor. Așa că s-au rugat din nou și au cerut ca Dumnezeu să le dea chiar mai multă îndrăzneală și putere în misiunea lor. Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lor? Versetul 31

Aplicație: Ai vorbit vreodată curajos despre Isus când erai cu prietenii tăi? Ai fost amenințat sau tachinat? Isus a iubit pacea, dar nu a făcut niciodată ceva greșit pentru a avea pace. Dacă dorești să fii îndrăzneț ca Petru și Ioan, trebuie să petreci timp cu Isus în studiu biblic și rugăciune. Versetul 13