[vineri, 21 ianuarie] Înălțarea la cer

Text de studiu: Matei 28:16-20; Faptele Apostolilor 1:1-11

Înainte să moară, Isus programase o dată și un loc anume pentru o întâlnire cu cei care credeau în El. Vestea s-a răspândit. La momentul stabilit, aproximativ cinci sute de credincioși s-au adunat pe munte în Galileea.

În camera de sus, Isus le arătase deja ucenicilor dovezile din Scriptură că El era Mesia. De asemenea, le spusese și ce urmau ei să facă după întoarcerea Lui în cer (Luca 24:45-49).

Acum a repetat aceste lucruri grupului mai mare. A afirmat clar că nu venise pentru a întemeia o împărăție pământească, ci una spirituală. I-a asigurat că avea acum toată puterea în cer și pământ. Apoi le-a dat descrierea sarcinii lor. În ce consta aceasta? Matei 28:19,20 Și nouă ne-a dat Isus aceeași sarcină.

În ultima zi pe acest Pământ, Isus a fost în Ierusalim cu cei unsprezece ucenici ai Săi. Pe când îi conducea afară din Ierusalim spre Muntele Măslinilor, mulți se uitau mirați la grupul mic condus de Omul care fusese răstignit cu câteva săptămâni înainte.

După ce au ajuns pe vârful muntelui, Isus i-a dus într-un loc nu departe de Betania. Când S-a oprit, ucenicii s-au strâns în jurul Lui. Fața Lui părea că strălucește în timp ce le spunea cuvinte de mângâiere și încurajare. Apoi, cu mâinile întinse pentru binecuvântare, a început încet să Se ridice.

Ucenicii erau uimiți și voiau să mai arunce o ultimă privire asupra iubitului lor Maestru. În timp ce intra într-un nor plin de slavă, au auzit muzica dulce și fericită venită de la corul îngeresc. L-au auzit și pe Isus spunând: „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

Apoi, voci puternice și plăcute s-au auzit lângă ei, iar ucenicii a văzut doi bărbați îmbrăcați în alb. Erau cei doi îngeri care fuseseră văzuți după înviere la mormântul lui Isus. Cei mai puternici îngeri din cer au rămas pentru a-i mângâia pe ucenici. Cum i-au încurajat pe aceștia? Fapte 1:10,11

Aplicație: Această promisiune este la fel de adevărată acum ca și atunci. Și dacă suntem credincioși, același Isus iubitor va reveni, iar noi vom putea să trăim cu el pentru totdeauna. Chiar dacă este acum în cer, El nu te va uita și nici nu te va părăsi. Vei alege să te pregătești zilnic pentru acea zi fericită?