[sâmbătă, 1 ianuarie]

  1. Enumerați câteva dintre lucrurile neplăcute la care a fost supus Isus.

2. Potriviți textele cu referințele lor.

a.) „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.”

b.) „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte.”
c.) „Eu sunt adevărata Viță…. Rămâneți în Mine.”
d.) „Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc.”

  1. Isaia 53:7
  2. 1 Ioan 1:9
  3. 2 Corinteni 5:10
  4. Ioan 15:1,4

3. Isus, Ana și Caiafa

Scrie „I” lângă fraze care Îl descriu pe Isus. Scrie „AC” lângă fraze care îi descriu pe Ana și Caiafa.

a.) sarcastic

b.) maiestuos

c.) nobil

d.) viclean

e.) sub controlul lui Dumnezeu

f.) sub controlul lui Satana

g.) arogant

h.) blând

i.) asemănător lui Dumnezeu

j.) demn

k.) sfânt

l.) gelos

m.) răbdător

n.) _ calm

4. Petru și Ioan

Scrie „P” în dreptul propozițiilor care îl descriu pe Petru. Scrie „I” în dreptul propozițiilor care îl descriu pe Ioan.

a.) _ L-a urmat pe Isus în sala de judecată.

b.) Nu a ascuns faptul că era un ucenic al lui Isus.
c.) L-a însoţit pe Isus până în curte.
d.) Nu a vrut ca cineva să știe că era un prieten de-al lui Isus.
e.) A jurat că nu era un urmaș al lui Isus.
f.) A urmărit procesul din curte.

5. Adevărat sau fals?

a.) A / F Iuda putea fi schimbat doar prin simplul fapt că se afla în compania lui Isus.
b.) A / F Putem fi schimbaţi doar prin simplul fapt că suntem în compania altor creştini.
c.) A / F Iuda s-a lăsat schimbat de Isus.
d.) A / F Petru s-a lăsat schimbat de Isus.
e.) A / F Eu L-am lăsat pe Isus să mă schimbe.
f.) A / F Isus nu i-a spălat picioarele lui Iuda.
g.) A / F Iuda era sigur că Isus se va elibera.