[joi, 23 decembrie] Decizia finală

Text de studiu: Matei 26:40-46

Cât de greu a fost pentru Isus să ia decizia de a ne salva pe noi! Și cât de mult Și-a dorit să știe că ucenicii Îl înțelegeau! Poate că ar fi avut un cuvânt de încurajare pentru El.

Ridicându-Se cu greu, Isus a mers clătinându-Se până unde erau ei. Ce dezamăgire! Deja adormiseră. Nu știau ce se întâmpla cu Isus și nici nu ascultaseră avertismentul Său repetat de „a veghea și a se ruga” ca să nu cadă în ispită. Urmau experiențe grele pentru ei și aveau nevoie de putere. Ce l-a întrebat Isus pe Petru? Matei 26:40,41

Sunetul vocii lui Isus i-a trezit un pic pe ucenici, dar imediat au adormit la loc. Între timp, Isus a fost copleșit din nou de durerea separării de Tatăl Său și S-a întors la locul Lui, nu departe de cei trei ucenici. Din nou, Se mai gândi dacă merita să facă acest sacrificiul pentru o lume așa de nerecunoscătoare. Ce a hotărât? Versetul 42

Iarăși, Isus a mers cu greu la ucenici sperând că va fi încurajat, dar ei încă dormeau. Așa că S-a întors la locul Lui și S-a prăbușit din nou. Isus lua hotărârea finală dacă să continue sau nu Planul de mântuire. El încă mai putea să Se întoarcă în cer. Putea să lase lumea aceasta să moară în păcatele sale. Urma s-o facă?

Nu! De o mie de ori nu! Indiferent de costuri, El urma să facă orice era nevoie pentru a salva această lume.

După luarea hotărârii finale, Isus a căzut la pământ. Atunci îngerul Gabriel a venit din cer ca să-L întărească.

Când Isus S-a întors la ucenici, i-a găsit încă dormind. Ce le-a spus de data aceasta? Versetele 45,46

Aplicație: Pentru că păcatele noastre au fost așezate asupra lui Isus, Dumnezeu S-a despărțit de Fiul Său. De aceea a suferit Isus atât de teribil în Grădina Ghetsimani. Ce ne spune aceasta despre cât de teribil este păcatul? Și ce spune hotărârea lui Isus despre cât de minunată este dragostea lui Dumnezeu?