[miercuri, 1 decembrie] Vai de voi – partea 1

Text de studiu: Matei 23:13,14

Era probabil marți după-amiază. Isus încă învăța pe oameni în curtea femeilor de la templu. Erau acolo cărturari și farisei, precum și o mulțime de oameni obișnuiți. El îi avertizase pe oameni să nu urmeze exemplul acelor lideri religioși.

Apoi a vorbit cu liderii înșiși – nu în particular, dar acolo unde toți puteau auzi și primi avertizarea din cuvintele pe care El le avea de spus. Încearcă să-ți imaginezi scena. Isus purta haine obișnuite, dar purtarea Lui demnă și vocea Lui plină de autoritate arătau faptul că El nu era o persoană obișnuită.

Liderii religioși purtau haine scumpe, iar hainele acelea acopereau niște oameni care pretindeau a fi sfinți, dar care totuși erau profund pătați de păcat. Isus i-a numit ipocriți (prefăcuți) în mai multe „vaiete” în acea zi. Un „vaiet” înseamnă o problemă gravă, durere sau suferință profundă. Citește primul „vai” din Matei 23:13.

Probleme grave (vaiete) aveau să se abată asupra acelor lideri pentru că ei ofereau o „cheie” greșită despre Mesia. Scripturile Vechiului Testament puneau în lumină un altfel de Mesia decât prezentau ei. Aceștia îi învățaseră pe oameni să creadă acele idei greșite.

Prin urmare, nici liderii, nici oamenii nu L-au recunoscut și acceptat pe Isus ca Hristos. În acest fel au „închis Împărăția cerurilor” pentru ei înșiși și pentru toti cei care credeau învățătura lor greșită. Ei au ales să nu creadă în Isus (Ioan 7:48) și au făcut tot ce au putut pentru a-i împiedica și pe alți oameni să creadă în El. Dar prin respingerea lui Isus, ei respingeau singura cale prin care puteau fi mântuiți. Faptele apostolilor 4:12

În următorul „vai”, Isus a mustrat pe cărturari și farisei pentru că le convingeau pe văduve să dea proprietatea lor la templu. Apoi, când aceste proprietăți erau vândute, ei își însușeau banii. Ce le-a spus Isus despre asta? Matei 23:14

Aplicație: Isus a spus că acei învățători religioși aveau să primească o condamnare mai mare decât oamenii obișnuiți pe care ei îi înșelau. De asemenea, același lucru este adevărat și despre învățătorii religioși care înșală oamenii în timpul nostru. Luca 12:47,48